Centrum Spotkania Kultur

 

Opiekun

Ewa Kipta

 

Opis przypadku

Latem 2011 RML zakwestionowała zasadność finansowania budowy parkingu podziemnego przy CSK, kwestionując koszt tej inwestycji (25 mln zł) i argumentując, że inwestorem powinien być Urząd Marszałkowski, jako inwestor budowy CSK.

Podważało to wcześniejsze ustalenia, a poza tym zachodziło podejrzenie, że radni nie uwzględnili faktu, że parking był jedynie inwestycją towarzyszącą aranżacji placu na reprezentacyjnej osi centrum miasta, skupiającego szereg inwestycji realizowanych w tym rejonie. Poza tym decyzja ta opóźniała rozpoczęcie inwestycji, zagrażając możliwości jej dofinansowania ze środków unijnych. 

 

Cel

Przekonanie Radnych o potrzebie powrotu do poprzednich ustaleń i ponowne wpisanie inwestycji do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (jako podstawy decyzji finansowych Miasta w tym zakresie)

 

Podjęte działania

Przygotowano pismo RKP uzasadniające szczegółowo celowość realizacji tego przedsięwzięcia, wskazując na kontekst przestrzenny placu i jego przyszłą rangę w centrum miasta. Podniesiono też  zasadność finansowania tej inwestycji ze środków miejskich (teren jest własnością Miasta, a koszt jest proporcjonalny do podobnego zamierzenia modernizacji Placu Litewskiego) oraz uwarunkowania wynikające z procedur finansowania unijnego.

Treść pisma była konsultowana w korespondencji mailowej Forum Kultury Przestrzeni, co pomogło wyjaśnić narosłe nieporozumienia wynikające z nieprecyzyjnego nazwania inwestycji w dokumentach Rady Miasta Lublin.

Pismo skierowano do Prezydenta Miasta, w nadziei, że zostanie ono wykorzystane do rozmów z Radą Miasta Lublin, jako głos społeczny w tej sprawie.

Brak jest danych o wykorzystaniu tego dokumentu, jednak wydaje się, że mogło mieć pewien wpływ na opinię publiczną. RML podjęła uchwałę umożliwiającą realizację placu w terminie, który nie opóźnił procedur przetargowych budowy CSK.

Ewaluacja - dobre praktyki na przyszłość

Uzgodnienie stanowiska Rady Kultury Przestrzeni  godzące początkowo sprzeczne stanowiska.

Próba wsparcia dla struktur UML w debacie politycznej przy pomocy argumentów merytorycznie związanych z jakością przestrzeni miejskiej i zasadami inwestowania.