Forum i Rada Kultury Przestrzeni

Forum Kultury Przestrzeni (FKP) jest otwartą, działającą społecznie grupą osób, którym na sercu leży stan lubelskiej przestrzeni. Jest to miejsce wymiany poglądów i podejmowania różnorodnych inicjatyw na rzecz kultury przestrzeni. Forum komunikuje się poprzez grupę mailingową i jest otwarte na nowych członków. Aby przyłączyć się do działań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Janem Kamińskim oraz zapraszamy na odbywające się nieregularnie spotkania, o których informujemy na niniejszej witrynie.

 

Rada Kultury Przestrzeni (RKP) jest społecznym ciałem doradczym Prezydenta Miasta Lublin powołaym jego zarządzeniem nr 1057/2011 z dnia 4 listopada 2011. Rada działa na rzecz podniesienia jakości przestrzeni Lublina, poprzez wspieranie prezydenta opinią w sprawach związanych z przestrzenią oraz podejmowanie własnych inicjatyw w tym zakresie. 

Wielu członków RKP jest na FKP. FKP stanowi "społeczne otoczenie" RKP. Działania tych obu grup uzupełniają się w swoich działanich.

 

Szczegółowy spis spraw, w których RKP zabrała głos można zobaczyć tutaj.

 

Forum Kultury Przestrzeni i Rada Kultury Przestrzeni
 
Historia Forum Kultury Przestrzeni sięga roku 2005. Nazwę tę zaproponował wówczas Romuald Dylewski. Inicjatywa ta odnowiła swoje działanie w 2010 r. dzięki wsparciu Prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka, początkowo pod nazwą Forum Green Connection, a obecnie Forum Kultury Przestrzeni.
FKP i RKP to środowisko osób, którym na sercu leży stan przestrzeni Lublina i które podejmują w tym celu społeczne działania. Forum Kultury Przestrzeni funkcjonuje jako forum internetowe, a spośród członków FKP powstała Rada Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin, do której należą 23 osoby. Zadaniem Rady jest wspieranie Prezydenta w sprawach dotyczących przestrzeni. Rada animuje działania Forum i przygotowuje stanowiska w sprawach wskazanych przez Prezydenta. Może także występować z własnymi inicjatywami dotyczącymi jakości przestrzeni Lublina i przedstawiać je Prezydentowi. FKP i RKP ściśle ze sobą współpracują, w spotkaniach i przygotowywaniu stanowisk RKP uczestniczą członkowie FKP. Inicjują oni także konkretne inicjatywy. Spotkania są otwarte dla wszystkich chętnych pragnących włączyć się w działania Forum i Rady na rzecz jakości przestrzeni naszego miasta.
 
Rada i Forum Kultury Przestrzeni współpracują z:
 
Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin
Wydziały Urzędu Miasta Lublin:
- Planowania
- Kultury
- Architektury i Budownictwa
- Gospodarki Komunalnej
- Promocji i Obsługi Inwestorów
Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN
Instytut Architektury Krajobrazu KUL
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu
Forum Rozwoju Lublina
Porozumienie Rowerowe
Warsztaty Kultury
Towarzystwo dla Natury i Człowieka
Forum Rewitalizacji
Fundacja tu obok