Biblioteka

Temat "Sprawiedliwych" był przez długi okres tematem tabu - w domach, środowiskach lokalnych, mediach. Cieszymy się, że ta sytuacja zmienia się w ostatnim czasie. Zgromadzone tutaj informacje bibliograficzne pozwolą na rozpoznanie kontekstu historycznego, w jakim zaistniały nagrane historie. Jest to niezbędne dla autentycznej oceny postaw osób, które w tragicznych czasach odważyły się przeciwstawić złu, nietolerancji i antysemityzmowi.
Zachęcamy także do zapoznania sie ze stronami internetowymi innych projektów poświęconych Sprawiedliwym wśród Narodów Świata.

Zależy nam także na naświetleniu problemu powojennego nastawienia do osób, które ratowały Żydów w czasie Zagłady. Projekt "Światła w Ciemności - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata" jest naszym wkładem w debatę o złożonych relacjach polsko-żydowskich.

Jednym z efektów projektu "Światła w Ciemności - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata" są publikacje oparte na zebranych materiałach bądź prezentujące działania Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"związane z Pamięcią.

 


Zapraszamy do zapoznania się materiałami towarzyszącymi polsko - ukraińskiego seminarium dla nauczycieli i animatorów pt.: „Praca z „trudną pamięcią" w lokalnych społecznościach. Polsko - ukraińska wymiana doświadczeń". Celem seminarium (15-19.09.2010) było zapoznanie się z obustronną perspektywą w działaniach edukacyjnych i animacyjnych opartych na historii lokalnej i dziedzictwie kulturowym oraz szukaniu wspólnych obszarów dla dalszej współpracy pomiędzy partnerami z Polski i Ukrainy.
Zaproszeni na seminarium eksperci zechcieli podzielić się swoją refleksją nt. problemu "trudnej pamięci" także w formie pisanej. Zamieszczone poniżej teksty pozwalają zapoznac się z różnymi perspektywami w podejściu do tematyki Holokaustu, Sprawiedliwych wśród Narodów Świata oraz stosunków polsko-ukraińsko-żydowskich.
Teksty te stanowią jednocześnie trwały ślad minionego spotkania.

1. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs: „ ….bo mieli serce bogate”.

2. Stefan Batruch: Polacy, Żydzi, Ukraińcy - tak bliscy a jednak ciągle obcy.

3. Anna Janina Kloza: Nauczanie o Holocauście poprzez teatr.

4. Robert Kuwałek: Trudna Pamięć o Sprawiedliwych. Proste pytania i niełatwe odpowiedzi.

5. Andrij Portnow: Czy Ukraina jest gotowa wydorośleć? Spostrzeżenia na temat Holokaustu w polityce i pamięci historycznej.

6. Faina Vinokurowa: Sprawiedliwi wśród Narodów Świata: przyczynek do kwestii pracy nad „trudną pamięcią”, motywacji działań i czynów oraz problemu ludzkiego wyboru w ekstremalnych sytuacjach okupacji nazistowskiej.

7. Tetiana Wielyczko: Pomoc Żydom jako jeden z rodzajów reakcji miejscowej ludności na politykę nazistów (na podstawie materiałów historii mówionej z badań w obwodach iwano-frankowskim i chmielnickim oraz w Autonomicznej Republice Krym).

8. Anatolij Podolskyj: Społeczeństwo ukraińskie a pamięć o Holokauście - próba analizy wybranych aspektów.

9. Emil Majuk: Historia to nie szwedzki stół - podsumowanie projektu

10. Marcin Dziurdzik: Społeczeństwo polskie a pamięć Zagłady - kontekst edukacyjny