Edukacja

Poprzez edukację i działania artystyczne można mówić o przeszłości pełnej zła i nienawiści- tak, aby stawała się ona żywym źródłem refleksji i nauki. Postawa "Sprawiedliwych" uczy cenić takie wartości jak prawość i odwaga, przełamywać przesądy, uwrażliwia na problemy etyczne i wybory moralne. Dzięki temu przyczynia się do zwiększenia wśród młodzieży tolerancji i otwartości na różnorodność kulturową otaczającego nas świata.

W czasach, kiedy ostatni świadkowie tych tragicznych wydarzeń odchodzą, jedynym sposobem utrzymywania tych historii przy życiu jest ich OPOWIADANIE. Chcemy, aby te historie trafiły tam gdzie się wydarzyły, aby każda z nich stała się „Światłem" oświetlającym miejsce, do którego powróciła. Chcemy w tych miejscach znaleźć opiekunów dla tych historii- uczniów, szkoły, lokalne środowiska, którzy będą gotowi wziąć odpowiedzialność za Pamięć o nich. Każdy może znaleźć swój własny sposób na opowiadanie tych historii: film, seria zdjęć, reportaż, dokument radiowy, teatr.

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych działaniami edukacyjnymi.

I. Warsztaty
edukacyjne
dla uczniów,
nauczycieli i edukatorów

Zapraszamy szkoły i placówki pracujące z młodzieżą ponadgimnazjalną  i gimnazjalną na warsztaty edukacyjne poświęcone tematowi Sprawiedliwych wśród Narodów Świata oparte na relacjach historii mówionej.

Opisy warsztatów, przykładowy scenariusz oraz materiały uzupełniające do warsztatów zostały wydane w postaci bezpłatnej publikacji promującej działania edukacyjne w ramach projektu Światła w Ciemności - Sprawiedliwi wśród narodów Świata". Zobacz >>

Prosimy o kontakt nauczycieli oraz osoby pracujące z młodzieżą  zainteresowane warsztatami edukacyjnymi z cyklu: „Światła w Ciemności - Sprawiedliwi wśród narodów Świata". Relacje historii mówionej w działaniach edukacyjnych".

Dominika Majuk: dominika@tnn.lublin.pl

Partnerem projektu jest Narodowy Bank Polski, Oddział w LublinieII. Materiały edukacyjne

Historia mówiona stanowi unikalny materiał wspomagający działania edukacyne. Zachęcamy do skorzystania z opracowanych scenariuszy warsztatów opartych na relacjach historii mówionej zebranych w ramach projektu: "Światła w Ciemności - Sprawiedliwi wśród narodów Świata".

Warsztaty mogą być wykorzystywane przez osoby pracujące z młodzieżą ponadgimnazjalną  i gimnazjalną w formalnyh i pozaformalnych działaniach edukacyjnych. Scenariusze oraz załaczniki niezbędne do przeprowadzenia warsztatów dostępne są poniżej w wersji nadającej się do bezpośredniego wykorzystania (PDF).


I. Cykl warsztatów edukacyjnych dla szkół ponadgimnazjalnych:
POBIERZ >>
Zał. 3.1 >>
Zał. 3.8 >>
Zał. 4.1 >>

WARSZTAT 1.
Żeby ktoś z sąsiadów nie zobaczył... Postawy Polaków wobec prześladowanych Żydów w perspektywie Ratujących i Ocalonych".
Historia rodziny Ostrowskich
z Radawczyka.

POBIERZ >>

WARSZTAT 2.
Nie zdawałam sobie sprawy, że grozi mi śmierć za zatrzymanie tej dziewczynki... Cena życia za odruch serca".
Historia rodziny Drozdowskich z Zemborzyc i rodziny Trzcińskich z Biłgoraja.

POBIERZ >>

WARSZTAT 3.
Nikt u nas nie wiedział i po wojnie nikt nie wiedział. Tabu... Trudna Pamięć o historiach Sprawiedliwych".
Historia rodziny Grzesiuków z Chełma.


II. Warsztat edukacyjny dla szkół gimnazjalnych:
POBIERZ >>

WARSZTAT 4.
"Sprawiedliwi wśród Narodów Świata - Trudna Pamięć"
Historia rodziny Grzesiuków z Chełma.


III. Warsztat edukacyjny prowadzony podczas spotkań młodzieży polsko-izraelskiej:
POBIERZ >>

WARSZTAT 5.
„Sprawiedliwi wśród Narodów Świata"
Portrety Ratujących i Ocalonych na terenie Lubelszczyzny na podstawie pamiętników i relacji historii mówionychIII. Szkoły i środowiska, które przejęły Pamięć Sprawiedliwych

2008

III L.O. im. Unii Lubelskiej w Lublinie
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie
Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hansa Christiana Andersena w Lublinie
Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
IX L.O. im. Mikołaja Kopernika w Lublinie
Społeczne Gimnazjum im. Sebastiana Klonowica w Lublinie
Gimnazjum nr 17 w Lublinie
Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach
II L.O. im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie
VII L.O. im. Marii Konopnickiej w Lublinie
Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie
I L.O. im. T. Kościuszki we Włodawie
L. O. im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ulanowie
Gimnazjum w Kocku
XVIII L.O. w Lublinie
Biłgorajskie Stowarzyszenie Kulturalne im. I. B. Singera
Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Lublinie
Stowarzyszenie "Miasteczko" z Chełma
Środowisko młodzieży z Bełżyc
Środowisko młodzieży z Brzeźna
Ochotnicza Straż Pożarna oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim
Fundacja "U siebie" w Sokołowie Podlaskim

2010

Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach
Zespół Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej
IV. Warsztaty edukacyjne dla młodzieży

Zespół Szkół w Kalinówce
Liceum Ogólnokształcące w Trawnikach
Gimnazjum Publiczne w Trawnikach
Gimnazjum w Niemcach
ZS5 im. JPII w Lublinie
Gimnazjum w Wojsławicach
Gimnazjum nr 3 w Lublinie
Gimnazjum im. Sobieskiego w Lublinie
Gimnazjum w Świdniku

dla nauczycieli i edukatorów Centrum Języka i Kultury Polskiej
Szkolenia "Śladami Żydów na Lubelszczyźnie" - 2010/2011
Szkolenie dla nauczycieli - 23.01.2010

wsparcie finansowe
partnerzy
patroni medialni