Seminarium polsko-ukraińskie 15-19.09.2010

„Praca z „trudną pamięcią” w lokalnych społecznościach.
Polsko - ukraińska wymiana doświadczeń”

Seminarium dla nauczycieli i animatorów, 15 - 19.09.2010 Lublin.

Organizatorzy: Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN", Stowarzyszenie "Panorama Kultur", Centrum Inicjatyw Młodzieżowych “Totem” (Chersoń)

Seminarium ma służyć zapoznaniu się z obustronną perspektywą w działaniach edukacyjnych i animacyjnych opartych na historii lokalnej i dziedzictwie kulturowym oraz szukaniu wspólnych obszarów dla dalszej współpracy pomiędzy partnerami z Polski i Ukrainy.

Polsko- ukraińskie seminarium w Lublinie jest dla nas kolejnym etapem projektu, który realizujemy w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 2007 roku. Głównym tematem, wokół którego skoncentrowany jest cały projekt, to tematyka Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata i osób udzielających pomocy prześladowanym ludziom w czasie II wojny światowej. Temat ten jest nieodłącznie powiązany z pielęgnowaniem pamięci o Holokauście oraz skomplikowaną i traumatyczną historią naszej części Europy.

Od września 2009 roku zapraszaliśmy do współpracy w ramach tego projektu partnerów z Ukrainy. Organizacje pozarządowe, nauczyciele i studenci zechcieli się podjąć działań dokumentacyjnych, edukacyjnych i animacyjnych dotykając w swoich lokalnych społecznościach “trudnej pamięci“. Seminarium jest dla nas podsumowaniem rocznego okresu współpracy oraz możliwością nawiązania osobistych kontaktów. Chcemy, aby to seminarium dało uczestnikom szansę na zaprezentowanie swych działań, a dzięki spotkaniom z gośćmi – pogłębiło wiedzę na temat polskiej i ukraińskiej perspektywy historycznej dotykającej bolesnej przeszłości oraz metod pracy z „trudną pamięcią”.

We wrześniu do Lublina z prezentacją swoich działań przyjadą organizacje z Berdyczowa i Żytomierza, Kijowa, Chersonia, Doniecka, Winnicy i Turbowa, zaproszeni goście z Drohobycza, Lwowa i Łucka, a także z Mińska.

PROGRAM OGÓLNY >>
PROGRAM DLA UCZESTNIKÓW >>

Goście i uczestnicy semianrium

Tadeusz Stankiewicz -
Świadek Historii - Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

Tomasz Blatt -
Świadek Historii - były więzień obozu zagłady
w Sobiborze, uczestnik powstania w Sobiborze

Anatolij Podolskyj -
Ukraińskie Centrum Studiów nad Holokaustem, Kijów

Tetiana Velychko -
Instytut Sztuki, Folklorystyki i Etnologii im. M.Rylskiego UAN, Kijów

Faina Vinokurova , Isaak Nowosieleckyj -
Archiwum Państwowe w Winnicy

Andrij Portnow, Volodymyr Masliychuk -
Pismo „Ukraina moderna", Kijów

Irina Matsevko -
Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej, Lwów

Oksana Trybun, Oleg Szur -
Pozarządowa organizacja „Woskresinnia", Żytomierz

Lyubov Trybun, Volodymyr Vechkanov, Maria Piwowarska -
Pozarządowa organizacja „Feniks", Berdyczów

Oleg Popadyk, Ludmyla Baglai -
Nieformalna Grupa „Inicjatywa", Winnica

Oksana Nykolaychuk -
Międzynarodowa Fundacja „Porozumienie i Tolerancja", Kijów

Maksym Afanasyyev, Olena Afanasyyeva -
Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Totem", Chersoń

Maryna Chorna, Ilja Joszczenko -
„Ukraińskie Rejestrowe Kozactwo", Kijów

Andrzej Jurkiewicz, Dzondza Ostap, Olena Spanchak -
Stowarzyszenie Teatr Alter, Drohobycz

Volodymyr Danyluk -
„Gazeta Wołyńska" i Fundacja „Ostatni Żołnierz", Łuck

Inna Gerasimova -
Muzeum Historii i Kultury Żydów Białorusi, Fundacja Holocaust, Mińsk

Aleksandra Zińczuk, Joanna Zętar, Milena Migut,
Izabela Błasiak, Dominika Majuk, Emil Majuk, Witold Dąbrowski, Anna Puczkowa -

Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN", Lublin

Jolanta Ambrosewicz-Jacobs -
Centrum Badań Holokaustu UJ, Kraków

Robert Szuchta -
LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Warszawa

Anna Janina Kloza -
VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta, Białystok

Robert Kuwałek -
Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin

ks. Stefan Batruch -
Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, Lublin

Łucja Koch, Anna Susak, Agata Maksimowska -
Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa

dr Tomasz Stryjek -
PAN, KUL

Paweł Laufer -
Kultura Enter

Barbara Budziłowicz, Magdalena Samborska -
Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa, Piotrowice

Ewa Grodecka -
Gimnazjum nr 19, Lublin

Barbara Kochańska -
Gimnazjum nr 2, Stargard Szczeciński

Iwona Kryczka -
Gimnazjum nr 9, Lublin

Krystyna Rybińska-Smyk -
Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu, Zamość

Zofia Patorska -
Gimnazjum nr 18, Lublin

Teresa Rybicka -
VIII Liceum Ogólnokształcące, Lublin

Monika Sugier -
II LO im. Hetmana J.Zamojskiego, Lublin

Teresa Szabelska -
Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II, Lublin

Małgorzata Sztajdel -
Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, Lublin

Agnieszka Ilwicka-
Studium Kultury i Języków Żydowskich, Wrocław

Agata Radkowska -
Stowarzyszenie Studnia Pamięci, Lublin

Dziękujemy wszystkim za przybycie i stworzenie wspaniałej atmosfery!

Galeria zdjęć: prezentacje i spotkania>>

Galeria zdjęć: objazd i koncert >>

Materiały seminaryjne: teksty gości semianrium >>

Kontakt Wsparcie

Anna Puczkova (wolontariusz ASF 2010/2011)
Koordynator projektu
anna-pu4kova@bigmir.net

Maryna Czarna (wolontariusz EVS 2009/2010)

Dominika Majuk
dominika@tnn.lublin.pl

Organizatorzy

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN"
ul. Grodzka 21
20-112 Lublin, Polska
tel.: +48 81 532 58 67
www.tnn.pl

Stowarzyszenie Panorama Kultur
www.pk.org.pl

Centrum Inicjatyw Młodziezowych "Totem", Chersoń
www.totem.kherson.ua

Patronat medialny

Projekt jest współfinansowany przez
Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
w ramach cyklicznego programu: Promocja wiedzy o Polsce.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Ten materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora, a Komisja nie ponosi
odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.

wsparcie finansowe
partnerzy
patroni medialni