Misterium "Pamięć Sprawiedliwych - Pamięć Światła"

Na zakończenie projektu „Światła w Ciemności - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata", w dniach 26 - 27 września 2008 roku, zostało zrealizowane Misterium „Pamięć Sprawiedliwych - Pamięć Światła".
Było to symboliczne przekazanie Pamięci o Sprawiedliwych następnemu pokoleniu.

W dniu 26 września na Placu Zamkowym - tu, gdzie przez setki lat była dzielnica żydowska- został zbudowany piec do wypalania gliny. W tym samym dniu umieszczono w nim gliniane tabliczki z nazwiskami Sprawiedliwych, a następnie o godz. 14.00 rozpalono piec. Przez całą noc aż do następnego dnia trwało wypalanie glinianych tabliczek. W nocy przy rozpalonym piecu z glinianymi tabliczkami czuwała młodzież czytając głośno historie Sprawiedliwych.

Obok pieca, na chodniku, zapisano Psalm 130 (w języku hebrajskim i w języku polskim):

Pieśń stopni

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
o Panie, słuchaj głosu mego! Nakłoń swoich uszu
ku głośnemu błaganiu mojemu!
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Cię otaczano bojaźnią.
W Panu pokładam nadzieję,
nadzieję żywi moja dusza:
oczekuję na Twe słowo.
Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu,
<bardziej niż strażnicy świtu>.

Niech Izrael wygląda Pana.
U Pana bowiem jest łaskawość
i obfite u Niego odkupienie.
On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.

Obecność w tym właśnie miejscu tekstu Psalmu była ważnym i symbolicznym dopełnieniem Misterium.

Po wygaszeniu i wystudzeniu pieca w dniu 27 września o godz. 19.00 rozpoczęła się ostatnia część Misterium. Wzięli w niej udział Sprawiedliwi, których nazwiska były wypalone na glinianych tabliczkach.

Misterium o godz. 19.00 rozpoczął Narrator:

„W roku 2000, 16 września, 8 lat i 9 dni temu, dokładnie w tym miejscu odbyło się Misterium „Jedna Ziemia - Dwie Świątynie", będące symbolicznym spotkaniem Sprawiedliwych i Ocalonych z Zagłady. Wielu uczestników tamtego Misterium już nie żyje. Ale żyje w nas przesłanie tamtego spotkania. Kontynuacją i symbolicznym zamknięciem przeprowadzonego 8 lat temu Misterium jest dzisiejsze Misterium „Pamięć Sprawiedliwych - Pamięć Światła".

Przez dwa dni w piecu, który stanął w miejscu, gdzie znajdowała się kiedyś dzielnica żydowska, były wypalane gliniane tabliczki z nazwiskami Sprawiedliwych, do których zdołaliśmy dotrzeć, i których opowieści zostały zarejestrowane. Pamięć o tych historiach zostanie dzisiaj symbolicznie przekazana uczniom i nauczycielom z tych lubelskich szkół, które zgodziły się wziąć odpowiedzialność za jej przechowanie i ocalenie dla następnego pokolenia".

Następnie Sprawiedliwi, bądź przedstawiciele rodzin nieżyjących Sprawiedliwych, przekazywali na ręce uczniów i nauczycieli książkę „Światła w Ciemności - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata", zawierającą zebrane relacje. Książki były umieszczone w skrzyneczkach opatrzonych wypalonymi, glinianymi tabliczkami z nazwiskami Sprawiedliwych. Każda ze szkół otrzymała również zaszczepkę z krzewu winorośli, zasadzonego w roku 2000 podczas Misterium „Jedna Ziemia - Dwie Świątynie".

Za: Tomasz Pietrasiewicz, Kręgi Pamięci. Circles of Memory, red. Aleksandra Zińczuk, Lublin 2008.

wsparcie finansowe
partnerzy
patroni medialni