23.01.2010

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" pragnąc podzielić się swoimi doświadczeniami zebranymi w trakcie realizacji projektu „Światła w Ciemności – Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”, zaprosił nauczycieli i osoby pracujące z młodzieżą ponadgimnazjalną zainteresowane warsztatami edukacyjnymi, na spotkanie z cyklu: „Światła w Ciemności – Sprawiedliwi wśród narodów Świata. Relacje historii mówionej w działaniach edukacyjnych".

Chcieliśmy zachęcić nauczycieli i osoby pracujące z młodzieżą do podejmowania działań edukacyjnych mających przybliżyć młodym ludziom historie osób, które ryzykowały swe życie ratując innych. Wierzymy, ze właśnie poprzez edukację i działania artystyczne  można mówić o przeszłości pełnej zła i nienawiści tak, aby stawała się ona żywym źródłem refleksji i nauki dla następnych pokoleń. Na podstawie zebranych relacji historii mówionej zostały opracowane scenariusze warsztatów, które mogą być wykorzystane przez nauczycieli i edukatorów w formalnych i nieformalnych działaniach edukacyjnych.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z proponowanymi działaniami edukacyjnymi w ramach projektu „Światła w Ciemności – Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” oraz praktyczne przygotowanie ich do prowadzenia warsztatów z młodzieżą.

Program szkolenia:

- przedstawienie działań edukacyjnych w ramach projektu „Światła w Ciemności – Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” (dobre przykłady, scenariusze warsztatów, strona internetowa),

- uczestnictwo w warsztacie: „Nikt u nas nie wiedział i po wojnie nikt nie wiedział. Tabu... Trudna Pamięć o historiach Sprawiedliwych". Prowadzenie: Izabela Błasiak, Milena Migut i Dominika Majuk.

wsparcie finansowe
partnerzy
patroni medialni