Na Ukrainie

Światła w Ciemności - Sprawiedliwi wśród narodów Świata. Ukraina.

Od 2007 roku Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" realizuje projekt "Światła w Ciemności - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata". Jego celem jest dotarcie do historii ludzi z Lublina i regionu Lubelskiego, którzy w czasie II wojny światowej zdobyli się na odwagę udzielenia pomocy prześladowanym Żydom. Celem projektu jest zebranie i zaprezentowanie historii „Sprawiedliwych" w sposób kreatywny i innowacyjny, poszukując nowych sposobów przekazywania Pamięci młodemu pokoleniu. Wierzymy, że poprzez edukację i działania artystyczne można mówić o przeszłości pełnej zła i nienawiści tak, aby stawała się ona żywym źródłem refleksji i nauki.

Doświadczenia z  realizacji projektu pokazały nam, że istnieje potrzeba  wymiany doświadczeń, inspiracji i punktów widzenia pomiędzy organizacjami zajmującymi się  tematyką Holokaustu, Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, ale też szerzej - problemem "trudnej pamięci"  w lokalnych społecznościach w Polsce i na Ukrainie. Chcemy odpowiedzieć na tę potrzebę poprzez utworzenie  polsko - ukraińskiej sieci wymiany doświadczeń. 
Zaproszenie do projektu >>


I. Działania w ramach  polsko-ukraińskiej współpracy


01.09.2009 - 31.08.2010

Pobyt wolontariuszki z Ukrainy Maryny Czarnej w Ośrodku "Brama Grodzka-Teatr NN" w ramach Wolontariatu Europejskiego (EVS). Jej głównym zadaniem jest koordynacja projektu "Światła w Ciemności - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata" na terenie Ukrainy: szukanie partnerów, nawiązywanie kontaktów, zbieranie materiałów, obsługa strony projektu >>

24-30.05.2010

Wizyta studyjna przedstawicieli Ośrodka "Brama Grodzka-Teatr NN" oraz Stowarzyszenia "Panorama Kultur" na Ukrainie. Celem wizyty były spotkania robocze z partnerami projektu oraz nagrywanie historii mówionych z ukraińskimi Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata >>

15-19.09.2010

Seminarium Praca z „trudną pamięcią” w lokalnych społecznościach. Polsko - ukraińska wymiana doświadczeń.
W semianarium wzięło udzial 50 uczestników z Ukrainy i Polski - przedstaicieli organizacji pozarządowych, animatorów lokalnych środowisk, instytucji naukowo-badawczych, nauczycieli i studentów.
>>

Galeria zdjęć: prezentacje i spotkania>>

Galeria zdjęć: objazd i koncert >>

6-12.11.2010

Podsumowanie projektu - wizyta ewaluacyjna przedstawicieli Ośrodka "Brama Grodzka-Teatr NN" oraz Stowarzyszenia "Panorama Kultur" na Ukrainie. Celem wizyty były spotkania robocze z partnerami projektu.


II. Partnerzy projektu na Ukrainie


1.
Berdyczowska młodzieżowa pozarządowa organizacja "Feniks" - Berdyczów

2. Żytomierska pozarządowa organizacja "Woskresijnnia" - Żytomierz

3. Pozarządowa organizacja "Miedzynarodowa Fundacja "Porozumienie i Tolerancja" - Kijów

4. Szkoła państwowa I-III stopnia nr 2 w Turbowie k.Winnicy

5. Nieformalna Grupa „Inicjatywa” przy wsparciu Stowarzyszenia "Studnia Pamieci" (Lublin) - Winnica

6. Organizacja pozarządowa "Centrum Inicjatyw Młodziezowych "Totem" - Chersoń

7. Organizacja pozarządowa "Centrum Współpracy Europejskiej" - Donieck

 

III. Poznaj historie ratowania z ternów dzisiejszej Ukrainy


Z archiwum Ośrodka "Brama Grodzka-Teatr NN":

- Historia rodziny Strójwąsów, Władysławówka k. Włodzimierza Wołyńskiego >>

- Historia rodziny Szwedów, Andresówka k. Włodzimierza Wołyńskiego >>

- Historia Ryszarda Zajączkowskiego, Włodzimierz Wołyński >>

- Historia Emilii Grynenko, z d. Domańska, Tłuste, obwód tarnopolski>>

- Historia Mikołaja Siabruka, Baranówka, obwód żytomierski >>

- Historia Wasyla Nazarenko, Wojtiwci, obwód winnicki >>

Z archiwum organizacji "Feniks" i "Woskresijnnia":

- Historia Reginy Własiuk, Berdyczów >>

- Historia Wandy Łobuckiej, Berdyczów >>

Z archiwum Fundacji "Porozumienie i Tolerancja":

- Historia Feodosija Szewczuka, Nataliłka, obwód żytomierski >>

Z archiwum Nieformalnej Grupy "Inicjatywa":

- Historia rodziny Urbańskich, Winnica >>

- Historia Nadji Zubariewej (z d. Fiszczuk), Grebla Szeroka (obwod winnicki) >>

- Historia Lidii Krynickiej, Kirowka (obwód winnicki) >>

 

 

Kontakt Wsparcie

Anna Puczkova (wolontariusz ASF 2010/2011)
Koordynator projektu
anna-pu4kova@bigmir.net

Maryna Czarna (wolontariusz EVS 2009/2010)

Dominika Majuk
dominika@tnn.lublin.pl

Organizatorzy

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN"
ul. Grodzka 21
20-112 Lublin, Polska
tel.: +48 81 532 58 67
www.tnn.pl

Stowarzyszenie Panorama Kultur
www.pk.org.pl

Centrum Inicjatyw Młodziezowych "Totem", Chersoń
www.totem.kherson.ua

Patronat medialny

Projekt jest współfinansowany przez
Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
w ramach cyklicznego programu: Promocja wiedzy o Polsce.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Ten materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora, a Komisja nie ponosi
odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.

wsparcie finansowe
partnerzy
patroni medialni