Rotsztajn Paweł

Ocalony z Holocaustu

Miejsce zamieszkania
Przed II wojną światową

Lublin

Po II wojnie światowej

Australia

Historia

Historia rodziny Krusińskich - Uniszowice k. Lublina

Miejsce Uniszowice k. Lublina
Czas 1940 - 1944
Ratujący

Krusiński Jan
Krusińska Antonina
Krusiński Stefan
Krusińska Feliksa

Relacja

Rotsztajnowie z Lublina każdego roku wynajmowali letni domek od rolników Jana i Antoniego Krusińskich, którzy mieszkali w pobliskiej wsi Uniszowice. Kiedy rozpoczęły się deportacje z getta w Lublinie, Rotsztajnowie udali się do Krusińskich z prośbą o schronienie. Krusińscy przygotowali kryjówkę obok swojego domu dla Rotsztajnów, ich synka Mosze Fajwela, Brata Rotsztajna Abrahama i jego przyjaciela Mosze Ledermana. Krusińscy oraz ich syn Stefan opiekowali się uciekinierami i zaspokajali ich potrzeby aż do wyzwolenia w lipcu 1944 r. Po wojnie ocaleni wyemigrowali do Australii. Utrzymywali kontakt z Krusińskimi.

Dokumentacja historii

Posłuchaj: Relacja Stefana Krusińskiego
Zobacz: fotografie współczesne (1), skany dokumentów (1)
Przeczytaj: Światła w ciemności. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Relacje, Lublin 2008, s. 219-225.

Publikacje dodatkowe

Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata ratujących Żydów podczas Holocaustu. Polska, wyd. polskie, Kraków 2009, s. 356.
M. Baum, Pod dachem Sprawiedliwego, „Obyczaje. Magazyn Międzynarodowy” nr 16 (2004).

wsparcie finansowe
partnerzy
patroni medialni