O projekcie

Od 2007 roku Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" realizuje projekt "Światła w Ciemności - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata". Chcieliśmy dotrzeć do historii ludzi, którzy w czasie II wojny światowej zdobyli się na odwagę udzielenia pomocy prześladowanym Żydom. Zbieramy wspomnienia, zdjęcia i dokumenty, zarejestrowaliśmy ponad 80 relacji osób- tych odznaczonych medalem „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata oraz bohaterów bez medalu, aby ocalić Pamięć o tamtym czasie i przekazać ją przyszłym pokoleniom.

Projekt "Światła w Ciemności - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata" był kontynuacją wcześniejszych inicjatyw Ośrodka poświęconych przywracaniu Pamięci. U jego źródeł leży Misterium „Jedna Ziemia - Dwie Świątynie" (2000 r.), w którym udział wzięli Ocaleni z Holocaustu i ich rodziny oraz Sprawiedliwi wśród Narodów Świata i lubelska młodzież. Wydarzenie to miało na celu przywrócenie Pamięci o tym, że w Lublinie i Regionie aż do II wojny światowej, żyli obok siebie Polacy i Żydzi, współistniały dwie kultury i dwie religie.

W 2003 r. przy współpracy Lubelskiego Koła "Sprawiedliwych wśród Narodów Świata", zainicjowaliśmy projekt „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata - Region Lubelski". Zadanie nie było łatwe- ludzie, którzy po wojnie nauczyli się milczeć o swoich czynach, niechętnie wracali do tamtych wspomnień. To doświadczenie przekonało nas o tym, jak trudnego i bolesnego, a zarazem ważnego tematu próbujemy dotknąć. Na bazie zebranych wówczas kontaktów i relacji przystąpiliśmy do realizacji projektu, który nazwaliśmy "Światła w Ciemności - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata". Ten projekt ma za zadanie nie tylko ocalić, ale przede wszystkim przenieść w przyszłość historie osób, które z narażeniem życia pomagały Żydom.

Dziękujemy wszystkim, którzy obdarzyli nas zaufaniem i zechcieli podzielić się z nami swoimi Opowieściami.

Działania
zrealizowane
w ramach projektu

1. Spotkania ze szkołami i środowiskami lokalnymi, które zechciały włączyć się w projekt.

2. Publikacje: "Światła w Ciemności - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Relacje" , "Kręgi Pamięci" oraz "Światła w Ciemności - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Relacje historii mówionej w działaniach edukacyjnych"

3. Wystawa „Pamięć Sprawiedliwych - Pamięć Światła", która mieści się w Ośrodku „Brama Grodzka - Teatr NN"

4. Misterium „Pamięć Sprawiedliwych - Pamięć Światła", które było symbolicznym przekazaniem Pamięci o Sprawiedliwych następnemu pokoleniu (Lublin- Plac Zamkowy, 26 - 27 września 2008)

5. Akcja informacyjna w lokalnych mediach: artykuły prasowe, reportaże radiowy i telewizyjny

6. Strona internetowa: www.sprawiedliwi.teatrnn.pl, która jest katalogiem zebranych historii oraz źródłem informacji dotyczących. zagadnienia relacji polsko- żydowskich

7. Warsztaty edukacyjne dla nauczycieli i młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Lublina i Regionu na podstawie autorskich scenariuszy opartych na zebranych relacjach historii mówionej.

8. Nawiązanie współpracy z partnerami z Ukrainy, którzy realizują projekt w swych lokalnych społecznościachKontakt Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN"
ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin
tel.: 81 532 58 67
www.tnn.pl

Marzena Baum - Gruszowska - koordynator, marzena@tnn.lublin.pl
Dominika Majuk - strona/warsztaty - dominika@tnn.lublin.pl
Tomasz Czajkowski - Pracownia Historii Mówionej, tomekcz@tnn.lublin.

Projekt ma formę otwartą- wciąż czekamy na nowe osoby i ich historie!


Stronę tworzą:
Webmastering:
Kamil Pręciuk, Łukasz Sadkowski
Projekt graficzny: Florentyna Nastaj
Opracowanie treści: Marzena Baum - Gruszowska, Dominika Majuk
Administracja strony: Dominika Majuk, Madgalena Szejgiec
Wersja ukraińska strony: Maryna Czarna, Anna Puczkowa

wsparcie finansowe
partnerzy
patroni medialni