Miejsca

Katalog miejsc, w których wydarzyły się historie ratowania Żydów.

Zagłada Żydów z Lublina i małych miasteczek Lubelszczyzny na zawsze wycisnęła piętno na historii tej ziemi. Znaleźli się jednak Polacy, którzy usiłowali ratować swych żydowskich sąsiadów, a tym samym ich świat i kulturę.

Region lubelski, którego mieszkańcy tworzyli przed wojną społeczeństwo wielokulturowe, szybko zapominał o swym bogatym dziedzictwie kulturowym. Historie "Sprawiedliwych" pomagają nam odkryć także historie miejsc, w których się wydarzyły.

Wszystkie zgromadzone historie łącza się  z Lublinem i Lubelszczyzną poprzez miejsce historii, miejsce pochodzenia osób Ratujących lub Ratowanych lub miejsce zamieszkania Ratujących po wojnie. W ich poznawaniu pomagają nam mapa interaktywna oraz lista miejsc i ich opisów, które pozwala na odkrywanie historii poprzez ich zasięg terytorialny.Javascript is required to view this map.
wsparcie finansowe
partnerzy
patroni medialni