Strona główna

Ci ludzie, dla nas Żydów, stanowili promień światła w ogólnej ciemności, przywracali wiarę w człowieka stworzonego na podobieństwo Boga. Pamięć o nich pozostanie po wsze czasy w sercu i historii narodu żydowskiego.
Dr Icchak Arad, Yad Vashem


Posłuchaj historii Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

BAZA HISTORII MÓWIONEJ >>


Projekt

Zagłada Żydów z Lublina i małych miasteczek Lubelszczyzny na zawsze wycisnęła piętno na historii tej ziemi.

Chcąc ocalić Pamięć o tym strasznym czasie, ale pamięć utrwaloną w opowieści, Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN" zaczął nagrywać wspomnienia świadków. Wyjątkową rolę wśród historii z czasu Zagłady pełnią relacje osób, które ratując życie Żydów z narażeniem własnego, potrafiły przeciwstawić się wszechobecnemu złu. Część z nich została odznaczona medalem „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata".

Ich postawa była jak światło w głębokiej ciemności. Dlatego też projekt dokumentowania, opracowywania oraz przywracania Pamięci o tych historiach związanych z Lubelszczyzną, nazwaliśmy: „Światła w Ciemności - Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata." To te wspomnienia pozwalają nam patrzeć na Wielką Historię z osobistej perspektywy. >>


Zebrane relacje mówione i materiały archiwalne stały się podstawą do opracowania poszczególnych historii o udzielaniu pomocy prześladowanym Żydom. Zostały one zebrane w rodzaj katalogu, który wypełniają fiszki z informacjami o:
Osobach - Ratujących, Ratowanych oraz członkach ich rodzin;
Historiach - które pokazują splątane losy poszczególnych ludzi i całych rodzin
Miejscach, w których te historie się wydarzyły...


Edukacja

Zapraszamy szkoły na warsztaty edukacyjne z cyklu: „Światła w Ciemności - Sprawiedliwi wśród narodów Świata". >>

Nauczycieli oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach edukacyjnych opracowanych w oparciu o relacje historii mówionej, które dotykają złożonego obrazu wydarzeń sprzed ponad pół wieku. Każdy warsztat porusza inne problemy i konteksty sytuacyjne, dotyczące postaw Polaków wobec rozgrywających się na ich oczach wydarzeń, podejmowania decyzji o udzieleniu pomocy oraz trudnej pamięci o Ratujących i Ocalonych po wojnie.
Scenariusze warsztatów >>

Działania artystyczne

Misteria Pamięci: 16 września 2000 roku odbyło się Misterium pt. „Jedna Ziemia - Dwie Świątynie". Misterium to było pierwszym działaniem Ośrodka, w które w sposób szczególny zostali włączeni Sprawiedliwi wśród Narodów Świata oraz Ocaleni z Holokaustu. >>
W dniach 26 - 27 września 2008 roku, zostało zrealizowane Misterium „Pamięć Sprawiedliwych - Pamięć Światła". Było to symboliczne przekazanie Pamięci o Sprawiedliwych następnemu pokoleniu. >>

Wystawy: W przestrzeni siedziby Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN" zbudowana jest wystawa „Pamięć Sprawiedliwych - Pamięć Światła", poświecona Sprawiedliwym z Regionu Lubelskiego, która jest trwałym śladem projektu „Światła w Ciemności - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata". >>


 

O projekcie na Ukrainie

Doświadczenia z realizacji projektu pokazały nam, że istnieje potrzeba zapoznania się z obustronną perspektywą w działaniach edukacyjnych i animacyjnych opartych na historii lokalnej i dziedzictwie kulturowym oraz szukaniu wspólnych obszarów dla dalszej współpracy pomiędzy partnerami z Polski i Ukrainy. >>

W dniach 15-19.09.2010 odbyło się seminarium dla nauczycieli i animatorów Praca z „trudną pamięcią” w lokalnych społecznościach. Polsko - ukraińska wymiana doświadczeń. >>
G
alerie zdjęć: prezentacje i spotkania>>, objazd i koncert >>
Materiały seminaryjne
>>

Sprawiedliwi wśród Narodów Świata - historia i idea

Ci, którym udało się przeżyć Zagładę pragnęli upamiętnić tych, którzy w tym strasznym czasie przyszli im z pomocą. W 1953 r. w Izraelu została uchwalona ustawa o pamięci zagłady i bohaterstwa, powstał Instytut Pamięci Narodowej - Yad Vashem. Jednym z jego podstawowych zadań jest uwiecznienie pamięci ludzi, którzy narażając siebie i swoje rodziny ocalili wielu Żydów od zagłady podczas II wojny światowej. >>


Wydarzenia

6.10.2011
Warsztaty edukacyjne „Żeby ktoś z sąsiadów nie zobaczył... Postawy Polaków wobec prześladowanych Żydów w perspektywie Ratujących i Ocalonych"  dla Liceum Ogólnokształcącego w Trawnikach

24.06.2011

W ramach Programu Historia Mówiona zarejestrowane zostały wspomnienia Lidii Hobbs (z domu Damm). Latem 1942 r. osieroconą dziewczynką zaopiekowali się Eufrozyna i Edward Trzeciakowie >>

16.05.2011
Warsztaty edukacyjne „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata - Trudna Pamięć" dla Gimnazjum w Niemcach

27.03-17.04.2011
W ramach projektu „W poszukiwaniu Lubliniaków - Francja" zarejestowane zostały relacje Simona Fersztmana oraz jego syna, Sylvaina. Simon Fersztman, wraz z rodziną, ukrywany był w okresie II wojny światowej przez Mariannę i Stanisława Ostrowskich >>

2.04.2011
Warsztaty edukacyjne w ramach projektu szkoleniowego dla nauczycieli i animatorów: "Śladami Żydów na Lubelszczyźnie" (II)

16.09.2010

10 rocznica Misterium Pamięci „Jedna Ziemia - Dwie Świątynie". Z tej okazji Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN" przygotował okolicznościowe wydawnictwo. >>

28.08.2010
Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata nadało godność członka honorowego i pamiątkowy medal Tomaszowi Pietrasiewiczowi,
dyrektorowi Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN". >>


http://teatrnn.pl/sprawiedliwi/node/375 Gliniana tabliczka z nazwiskiem Stefana Krusińskiego Misterium Wystawa "Pamięć Sprawiedliwych - Pamięć Światła"

 

wsparcie finansowe
partnerzy
patroni medialni