Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Szajner Władysław

Miejsce zamieszkania

Przed II wojną światową

Pawłów

Po II wojnie światowej

Pawłów

Historia

Historia rodziny Szajnerów - Pawłów

Miejsce

Pawłów

Czas

1943 - 1944

Osoby uratowane

Relacja

Marianna i Władysław Szajnerowie pomagali żydowskiej rodzinie Jakuba [Jankiela] Nisenkorna. Obie rodziny znały się i przyjaźniły przed wojną. Jedno z dzieci Jakuba zostało oddane na wychowanie polskiej rodzinie, jednak wkrótce zmarło.  Państwo Szajner ukrywali Żydów w stodole na strychu. Pomagali im w tym także sąsiedzi Franciszek i Aleksandra Łukaszewscy. Trwało to dwa lata. Tuż przed wyzwoleniem Pawłów został zbombardowany. Na szczęście wszyscy przeżyli. Nisenkornowie wyjechali z Polski koło 1960 r. Utrzymują z panem Józefem kontakt. Kilka lat temu odwiedzili pana Józefa. On także był na ich zaproszenie w Izraelu. W 1996 r. Rodzina Szajnerów otrzymała medal "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata".

Medal

1996 r.

Słowa kluczowe