Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Rotsztajn Paweł

Miejsce zamieszkania

Przed II wojną światową

Lublin

Po II wojnie światowej

Australia

Historia

Historia rodziny Krusińskich - Uniszowice k. Lublina

Miejsce

Uniszowice k. Lublina

Czas

1940 - 1944

Ratujący

Relacja

Rotsztajnowie z Lublina każdego roku wynajmowali letni domek od rolników Jana i Antoniego Krusińskich, którzy mieszkali w pobliskiej wsi Uniszowice. Kiedy rozpoczęły się deportacje z getta w Lublinie, Rotsztajnowie udali się do Krusińskich z prośbą o schronienie. Krusińscy przygotowali kryjówkę obok swojego domu dla Rotsztajnów, ich synka Mosze Fajwela, Brata Rotsztajna Abrahama i jego przyjaciela Mosze Ledermana. Krusińscy oraz ich syn Stefan opiekowali się uciekinierami i zaspokajali ich potrzeby aż do wyzwolenia w lipcu 1944 r. Po wojnie ocaleni wyemigrowali do Australii. Utrzymywali kontakt z Krusińskimi.

Słowa kluczowe