The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Spis abonentów sieci telefonicznych w Lublinie na 1939 r. - BERGRIN Henoch

Spis abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Lublinie i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w mieście Lublinie na 1939 r.

  • Publication date: 1939

Nazwisko: BERGRIN

Imię: Henoch

Miejsce prowadzenia działalności: Lublin, ul. Świętoduska 12

Numer strony: III - Część „Przybyli i zmiany podczas druku”

Numer telefonu: 2069

Uwagi: nie podano branży, podano dwóch właścicieli: ZAC Uszer i BERGRIN Henoch