"Śladami Singera: Warsztaty. Spotkania. Sztuka" to interdyscyplinarny projekt edukacji kulturalnej i artystycznej realizowany w wybranych miasteczek Lubelszczyzny. Inspiracją dla powstania idei projektu jest twórczość noblisty Izaaka Baszewisa Singera, osadzona w wielokulturowej scenerii miasteczek regionu.

"Śladami Singera: Warsztaty. Spotkania. Sztuka" to interdyscyplinarny projekt edukacji kulturalnej i artystycznej realizowany w wybranych miasteczek Lubelszczyzny. Inspiracją dla powstania idei projektu jest twórczość noblisty Izaaka Baszewisa Singera, osadzona w wielokulturowej scenerii miasteczek regionu.

Teatr NN

Śladami Singera w Kraśniku

Kraśnik 5.08.2016 r.

 

Kraśnik, tutaj dobiegła kresu nasza podróż. “Magda! Chodź tu! It’s show time!” – wołał Jasza na początku spektaklu. Tym razem zdanie to wybrzmiało po raz ostatni…

 

Artyści dla Singera