"Śladami Singera: Warsztaty. Spotkania. Sztuka" to interdyscyplinarny projekt edukacji kulturalnej i artystycznej realizowany w wybranych miasteczek Lubelszczyzny. Inspiracją dla powstania idei projektu jest twórczość noblisty Izaaka Baszewisa Singera, osadzona w wielokulturowej scenerii miasteczek regionu.

"Śladami Singera: Warsztaty. Spotkania. Sztuka" to interdyscyplinarny projekt edukacji kulturalnej i artystycznej realizowany w wybranych miasteczek Lubelszczyzny. Inspiracją dla powstania idei projektu jest twórczość noblisty Izaaka Baszewisa Singera, osadzona w wielokulturowej scenerii miasteczek regionu.

Teatr NN

Kontakt

Dyrektor Festiwalu:
Witold Dąbrowski

Dyrektor artystyczny:
Arkadiusz Ziętek
singer.traces.festival@gmail.com

Koordynatorka Festiwalu:
Monika Tarajko
mtarajko@op.pl
tel. +48 606 687 367

 

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”
ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin
NIP 946-21-19-912

www: http://teatrnn.pl
e-mail: teatrnn@tnn.lublin.pl