Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

Warsztaty

 

Uczestnicy wzieli udział w cyklu warsztatów dotyczących świadomego korzystania z mediów oraz tworzenia narracji w sieci, przy świadomości uwarunkowań prawnych oraz etycznych. Chcieliśmy ich zachęcić do aktywności kulturalnej i społecznej w nowych mediach. Na bazie zebranych podczas warsztatów materiałów stworzone zostanały krótkie remiksy dokumentalne w formie filmowej.

 

Uczestniczki warsztatów "Remiks dokumentalny" Warsztaty "Remiks dokumentalny" w wZespole Szkół im. Grabskiego Warsztaty "Remiks dokumentalny" w Zespole Szkół im. Grabskiego

Warsztaty z młodzieżą z Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego

 

Warsztaty "Remiks dokumentalny" dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego Uczestniczki warsztatów "Remiks dokumentalny" Uczennice II Liceum Ogólnokształcącego podczas warsztatów "Remiks dokumentalny"

Warsztaty z młodzieżą z  II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego 

 

 

Warsztaty "Remiksu dokumentalnego" dla studentów Wydziału Politologii UMCS Warsztaty "Remiks dokumentalny" dla studentów Wydziału Politologii UMCS                                                         

Warsztaty ze studentami z Wydziału Politologii UMCS

 

W cyklu warsztatów biorały udział cztery grupy warsztatowe:

 

Jedną z propozycji tematycznych dla uczestników warsztatów było pojęcie wolność. Końcowy efekt części prac grup warsztatowych został zaprezentowany na Placu Litewskim, podczas obchodów 25. rocznicy pierwszych wolnych wyborów w Polsce z 4 czerwca 1989 roku.

 

Instalacja artystyczna na 25. rocznicę wolnych wyborów, ramach projektu podczas remiks dokumentalny" Uczniowie prezentują swoje remiksy podczas 25. rocznicy pierwszych wolnych wyborów w Polsce                                                          

 

 

Filmy warsztatowe licealistów  II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego i Zespółu Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego

 

 

 

Cały projekt wraz z efektami był prezentowany w wybranych szkołach w Lublinie.