Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

Edukacja medialna - szkolenie dla nauczycieli


W ramach szkolenia uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności dotyczące języka mediów, sposobu komunikacji w mediach, tworzenia, przetwarzania i prezentowania treści, narzędzi nowych mediów, zasobów cyfrowych i ich wykorzystywani, prawom autorskim i licencjom Creative Commons.

Poszczególne warsztaty prowadzone były przez specjalistów poszczególnych dziedzin. Uczestnicy szkolenia mieli za zadanie stworzyć scenariusze zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, projektów z młodzieżą remiksujących zasoby cyfrowe, aplikacje do tworzenia gier i narzędzia online.

Na warsztaty został ogłoszony nabór. W warsztatach wezieli udział nauczyciele, edukatorzy, animatorzy kultury z Lublina i regionu. Powstały 2 grupy warsztatowe liczących do 10 osób. Każda grupa zrealizowała cykl 3 spotkań warsztatowych. 

 

Efekty

Scenariusz 1

Biblioteki cyfrowe, serwisy i portale internetowe – nowe źródła informacji

Scenariusz 2

Mój Kreatywny uczeń – rozwój e-zdolności

Scenariusz3

Mój sąsiad

Scenariusz 4

Bliżej artysty – Józef Czechowicz

Scenariusz 5

Legion Puławski - różne drogi do niepodległości - scenariusz

Projekt Mariusza Karolaka czytaj więcej i wykorzystanie narzędzia myhistro

 

Prezentacje projektów w szkołach