Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

RemiksLab

2015
2014

 

RemiksLab 2015 

IDEA  PROWADZĄCY  WARSZTATY    UCZESTNICY

 

RemiksLab (I)

Do uczestnictwa w medialabie zaprosiliśmy specjalistów. Uczestnicy pracowali nad teoretycznymi założeniami jakimi nauczyciele i edukatorzy powinni kierować się w wykorzystywaniu narzędzi nowomedialnych w pracy, dokonali diagnozy sytuacji edukacji medialnej.

 

 

RemiksLab odbył się 7-9 maja 2015 roku. 

 

RemiksLab (II) 

Do uczestnictwa w medialabie ogłosiliśmy nabór dla ludzi z całej Polski. Uczestnicy pracowali nad praktycznym wdrożeniem wypracowanych przez pierwszą grupę założeń. W ramach medialabu pracowały dwie grupy warsztatowe: 

  • edukacyjna (nauczyciele, edukatorzy) Aleksandra Janus

 

  • programistyczna (graficy, programiści) Patryk Gałach, Stanisław Skulimowski

 

Uczestnicy obydwu grup stworzy scenariusze i gry edukacyjne.

RemiksLab odbył się 14-16 maja 2015 roku.

 

PROWADZĄCY

 

Aleksandra Janus

Meolożka, badaczka, współautorka inicjatywy innemuzeum.pl oraz doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Wystąpiła na wielu polskich i zagranicznych konferencjach poświęconych technologiom dla sektora GLAM
(galerie, biblioteki, archiwa, muzea), jako ekspertka odpowiadała za opiekę
merytoryczną nad ścieżką Archiwa Społeczne w ramach Festiwalu Kultura 2.0
STATUS: obywatel (Narodowy Instytut Audiowizualny, 2012) oraz wspólnie
z Alicją Peszkowską zrealizowała projekt “Booksprint Podziel się spadkiem.
Nowe technologie a sektor GLAM”, którego efektem jest publikacja pod
tym samym tytułem. ​Aktualnie, jako członek zespołu Centrum Cyfrowego,​
zajmuje się prowadzeniem badań w zakresie wdrażania otwartości w sektorze
GLAM oraz współtworzeniem projektu Otwarte zabytki.

 

Łukasz Kowalski

Tworzy i wdraża strategie komunikacji w nowych mediach. Interesuje się
budowaniem interaktywnych opowieści w internecie. Koordynator działu
Laboratorium Nowe Media w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od
2009 roku. Animator kultury, trener, webmaster, programista. Współtwórca
wielu serwisów internetowych, m.in. www.teatrnn.pl, www.ulublin.eu,
 www.lublinrowerem.pl. Uwielbia organizować spotkania o dziwnych
nazwach: TechKluby, RemiksLaby, THATCampy.

 

Stanisław Skulimowski

Web developer, game developer , projektant interfejsów. Pracownik 
naukowo-dydaktyczny w Instytucie Informatyki, Wydziału Elektrotechniki
i Informatyki, Politechniki Lubelskiej. Aktywny członek lubelskich organizacji IT. 

 

Patryk Gałach        

Web developer, game developer , projektant interfejsów.

 

WARSZTATY          

RemiksLab (I)

 

RemiksLab (II)

 

UCZESTNICY                          
 W medialabie udział wzielo 24 osoby, wśród nich: nauczyciele, edukatorzy, studenci, animatorzy kultury, pracownicy instytucji kultury. 

 

 Efekty

Gra Kapitan Zeno

Gra SelfCoaching


2014

IDEA     PROWADZĄCY     WARSZTATY     UCZESTNICY     

  

 

IDEA

 

 

 "RemiksLab” to medialab, którego uczestnicy pracowali w Ośrodku “Brama Grodzka - Teatr NN” nad sposobami kreatywnego tworzenia cyfrowych opowieści opartych na remiksowaniu zdigitalizowanych dokumentów, dostępnych w bibliotekach i archiwach. Działanie było skierowane do studentów, nauczycieli, edukatorów, pracowników instytucji kultury.  

 


Instytucje kultury i organizacje pozarządowe publikują w internecie miliony zdigitalizowanych książek, zdjęć, dokumentów. Podczas “RemiksLabu” szukaliśmy nowych, efektywnych sposobów prezentowania ich internautom i ponownego wykorzystywania tych materiałów. 

 

 

 

                RemiksLab                                                                                                                                                                                                     

 


  

PROWADZĄCY

 

Aleksandra Janus

Meolożka, badaczka, współautorka inicjatywy innemuzeum.pl oraz doktorantka
w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Wystąpiła na wielu polskich
i zagranicznych konferencjach poświęconych technologiom dla sektora GLAM
(galerie, biblioteki, archiwa, muzea), jako ekspertka odpowiadała za opiekę
merytoryczną nad ścieżką Archiwa Społeczne w ramach Festiwalu Kultura 2.0
STATUS: obywatel (Narodowy Instytut Audiowizualny, 2012) oraz wspólnie
z Alicją Peszkowską zrealizowała projekt “Booksprint Podziel się spadkiem.
Nowe technologie a sektor GLAM”, którego efektem jest publikacja pod
tym samym tytułem. ​Aktualnie, jako członek zespołu Centrum Cyfrowego,​
zajmuje się prowadzeniem badań w zakresie wdrażania otwartości w sektorze
GLAM oraz współtworzeniem projektu Otwarte zabytki.

                                              

 

 

   
Joanna Zętar

historyk sztuki, animator kultury, edukator, content menager, PR-owiec.
 Od 2001 roku pracuje w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. Obecnie
redaktor naczelna portalu www.leksykon.teatrnn.pl działającego w ramach
Laboratorium Teatru NN - Nowe Media. Wykładowca Politechniki Lubelskiej
i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Interesuje się dziedzictwem 
kulturowym miast oraz jego opisem i analizą jako jako  wielowarstwowego 
tekstu kultury. Współautorka projektu: "Lublin 2.0. Interaktywna 
rekonstrukcja dziejów miasta" oraz przewodników po Lublinie z 
wykorzystaniem poszerzonej rzeczywistości. Wielbicielka Lublina, 
gdzie mieszka od zawsze. A poza tym człowiek (z) miasta.

 

 

   

Radosław Bomba


Doktor nauk humanistycznych, absolwent kulturoznawstwa (2005) i socjologii
(2006) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2006 roku 
wykłada w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS. Członek Polskiego Towarzystwa

Kulturoznawczego i Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Organizator pierwszej
w Polsce konferencji naukowej poświęconej humanistyce cyfrowej pt.: „Zwrot 
cyfrowy w humanistyce”. Redaktor portali Internetowych i czasopism

naukowych: Kultura i Historia, Historia i Media, Wiedza i Edukacja. Twórca 
licznych projektów sieciowych: Jarocin 85’ w Second Life, Wizualizacja sztuki,

MedialabUMCS . Współorganizator pierwszego w naszym kraju THATCampu
(ang. The Humanities And The Technology Camp). Współpracuje z Fundacją
Nowoczesna Polska, Ośrodkiem Brama Grodzka Teatr NN, Fundacją 5medium,
Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku. Autor książki Gry komputerowe
w perspektywie antropologii codzienności (Toruń 2014). W swoich badaniach
zajmuje się ludologią, humanistyką cyfrową, wizualizacją wiedzy, analityką
kulturową, cyberkulturą oraz nowymi mediami. Prowadzi bloga poświęconego 
wizualizacji wiedzy i humanistyce cyfrowej Bomba.blog (www.rbomba.pl)

 

 

 

 

Stanisław Skulimowski

Web developer, game developer , projektant interfejsów. Pracownik 
naukowo-dydaktyczny w Instytucie Informatyki, Wydziału Elektrotechniki
i Informatyki, Politechniki Lubelskiej. Aktywny członek lubelskich organizacji IT. 

 

 

 

 

 

 

 

Łukasz Kowalski

Tworzy i wdraża strategie komunikacji w nowych mediach. Interesuje się
budowaniem interaktywnych opowieści w internecie. Koordynator działu
Laboratorium Nowe Media w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od
2009 roku. Animator kultury, trener, webmaster, programista. Współtwórca
wielu serwisów internetowych, m.in. www.teatrnn.pl, www.ulublin.eu,
 www.lublinrowerem.pl. Uwielbia organizować spotkania o dziwnych

nazwach: TechKluby, RemiksLaby, THATCampy.

 

 

 

Marcin Wilkowski

Interesuje się historią, pamięcią w perspektywie mediów (głównie internetu)
i kultury popularnej, teorią historii oraz inspirowanymi przez sieć nowymi
zjawiskami na granicach systemu naukowego. Uczestnik programu
doktorskiego Katedry Socjologii Collegium Civitas, pracownik Fundacji
Nowoczesna Polska, w ramach której koordynuje działania Koalicji Otwartej
Edukacji. Współpracuje z ruchem Obywatele Nauki. Prowadzi portal Historia
i Media.

 

 
 

WARSZTATY

 

W ramach RemiksLabu uczestnicy pracowali w jednej z czterech grup warsztatowych:

Warsztat Cyfrowego Opowiadania Historii

Warsztat gier: Construct 2 – od gracza do twórcy gier

Warsztat wizualizacji: Remiksowanie danych. Wizualizacja informacji w badaniu kultury

Warsztat edukacyjny: Nowe media w edukacji

 

 

 

Warsztat Cyfrowego Opowiadania Historii
Prowadzący: Marcin Wilkowski, Łukasz Kowalski, Joanna Zętar

Bazując na klasycznej już definicji: „Digital Storytelling is the modern expression of the ancient art of storytelling. Throughout history, storytelling has been used to share knowledge, wisdom, and values. Stories have taken many different forms. Stories have been adapted to each successive medium that has emerged, from the circle of the campfire to the silver screen, and now the computer screen” (The Digital Storytelling Association), grupa studentów, edukatorów, działaczy społecznych i pracowników instytucji kultury dyskutowała nad wyzwaniami związanymi z cyfrowym opowiadaniem historii.

  • Celem warsztatu nie było budowanie samej historii. Temat ten jest dobrze opisany w wielu publikacjach związanych z dziennikarstwem, sztuką filmową czy radiową. W obszarze cyfrowym interesujące przykłady struktur zawiera książka Digital Storytelling. Podręcznik dla edukatorów. Interesowało nas szczególnie, jakie narzędzia i technologie wybierać oraz w jaki sposób można je wykorzystać.
  • Najważniejsze wyzwania, jakie pojawiają się przy cyfrowym opowiadaniu historii, to:
  • Dobór odpowiedniego narzędzia.
  • Konieczność znalezienia odpowiedniej technologii pozwalającej na opowiedzenie swojej historii.
  • Szybko narastająca ilość stron internetowych, aplikacji i inicjatyw w mediach społecznościowych, powodująca problemy z efektywnym zarządzaniem stworzonymi opowieściami i zgromadzonymi zasobami (w przypadku większych organizacji).
  • Problem archiwizacji stworzonych historii, szczególnie w przypadku publikowania w mediach społecznościowych.

Efekt: Przewodnik w formie mapy myśli ułatwiający planowanie projektu cyfrowego opowiadania historii

 

Warsztat cyfrowego opowiadania historii - dzień drugi RemiksLabu Warsztat cyfrowego opowiadania historii - dzień drugi RemiksLabu

 

 

 

Warsztat gier: Construct 2 – od gracza do twórcy gier
Prowadzący: Stanisław Skulimowski

Warsztat gier podzielony był na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Podczas części teoretycznej uczestnicy zapoznali się z rynkiem gier, dostępnym oprogramowaniem, koncepcją tworzenia gier i interfejsem oprogramowania.

W części praktycznej zapoznali się z podstawową i zaawansowaną logiką gry, typami obiektów i ich fizyką, grafiką, animacją i mediami.

Efektem pracy grupy są gry edukacyjne opublikowane na google play i innych portalach dystrybucyjnych.

Efekty: http://stachir.pl/remiks2014/

Warsztat gier - pierwszy dzień Warsztat gier - trzeci dzień RemiksLabu

 

 

 

Warsztat wizualizacji: Remiksowanie danych. Wizualizacja informacji w badaniu kultury
Prowadzący: Radosław Bomba

Warsztaty poświęcone wykorzystaniu otwartych narzędzi cyfrowych do wizualizacji danych w takich obszarach, jak dziedzictwo, pamięć i lokalność. Głównym celem podejmowanych działań było zaprezentowanie w nowy sposób danych związanych z projektami tworzonymi przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Skupiliśmy się głównie na zobrazowaniu informacji pochodzących z portalu Leksykon Lublin oraz metadanych z Biblioteki Multimedialnej Teatru NN, która zawiera ponad 39 tysięcy rożnych zasobów. 

W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznali się ze sposobami konstruowania multimedialnych przekazów wykorzystujących nowe formy wizualizacji danych, takich jak wizualizacja sieci, wizualizacje tekstu czy wizualizacje wykorzystujące linie czasu i mapy. Formy tego typu stają się obecnie nowym sposobem opowiadania i prezentowania problemów współczesnej kultury.

Efekt: Wizualizacje: http://nnremixlab.tumblr.com/

 

Warsztat wizualizacji - dzień drugi RemiksLabu

 

 

 

Warsztat edukacyjny: Nowe media w edukacji
Prowadząca: Aleksandra Janus

Warsztat edukacyjny koncentrował się wokół możliwych sposobów wykorzystania dostępnych technologii i zasobów cyfrowych – a także samego remiksu jako metody – w działalności edukacyjnej, zarówno formalnej, jak i nieformalnej. Jego celem było zapoznanie użytkowników – nauczycieli i edukatorów – z istniejącymi zasobami i narzędziami, wspólne poszukiwanie zastosowań najlepiej odpowiadających na potrzeby ich codziennej pracy, łączących elementy tradycyjnej edukacji z edukacją medialną oraz twórczym przetwarzaniem cyfrowych zasobów dziedzictwa. Podczas warsztatu uczestnicy zapoznali się z dostępnymi narzędziami i zasobami, dyskutowali nad możliwymi efektywnymi sposobami ich przetwarzania i wykorzystania w różnych obszarach edukacji, a następnie pracowali nad konkretnymi projektami, które zarówno oni, jak i inni nauczyciele i edukatorzy, będą mogli wykorzystywać i przetwarzać na swoje potrzeby.

Efekty:

 

Warsztat edukacyjny podczas RemiksLabu - pierwszy dzień  

 


 

 

UCZESTNICY

 W medialabie udział wzielo 32 osoby, wśród nich: nauczyciele, edukatorzy, studenci, animatorzy kultury, pracownicy instytucji kultury. 

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.