Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

Publikacja

 

Efektem projektu "RemiksLab- kadry kultury" jest publikacja multimedialna "RemiksLab. Przewodnik dla edukatorów".

 

Publikacja to przewodnik dla nauczycieli, edukatorów i animatorów chcących podjąć działania w obszarze edukacji medialnej. Teksty traktują o bezpieczeństwie w sieci, prawie autorskim i licencjach creative commons, narzędziach oraz sposobach przygotowywania scenariuszy i projektów. Prezentuje ona również efekty projektu "RemiksLab- kadry kultury".

W książce zamieszczone są teksty: Aleksandry Janus, Agnieszki Jarmuł, Karolina Kryczka-Kowalskiej, Łukasza Kowalskiego, Anny Obem, Tomasza Pietrasiewicza, Kamila Śliwowskiego.

Publikacja multimedialna udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zapraszamy do lektury.

 

 

 


 

Efektem projektu jest również publikacja "Nowe narracje, a miasto. Remiksowanie miasta". 

Traktuje ona o wykorzystaniu digitalizowanych zasobów i nowych technologii do tworzenia cyfrowych opowieści o mieście, jego dziedzictwie i historii. Prezentuje ona również dotychczasowe działania Ośrodka w tym obszarze oraz efekty projektu "Remiks dokumentalny". 

 W książce zamieszczone są teksty: Edwina Bendyka, Joanny Zętar, Piotra Celińskiego, Marcina Wilkowskiego, Tomasza Pietrasiewicza, Grzegorza D. Stunży,Sławomira Czarneckiego. 

 Publikacja multimedialna udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zapraszamy do lektury.

 

                                                                                                                                              
 

 

 


 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.