Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

Platforma e-learningowa

 

W ramach projektu został zrealizowany kursu internetowy dla młodzieży z poza Lublina. Powstała jedna, pilotażowa grupa, która realizowała program warsztatów przez internet. Do tego celu została stworzona platforma e-learningowa pod adresem http://elearning.teatrnn.pl/.

 

 

 

 

Specjalnie dla nich zostały przygotowane scenariusze oraz materiały edukacyjne. Na pojedynczy scenariusz lekcji w kursie udostępniany uczestnikom przez sieć składa się: krótkie teksty objaśniające problematykę warsztatu, przydatne linki, materiały ikonograficzne oraz kilkuminutowe filmiki ze spotkań z dokumentalistami oraz specjalistami w dziedzinie nowych mediów, w których młodzież ze względu na odległość nie może uczestniczyć.

W kursie internetowym weźmie udział młodzież z Bychawskiego Centrum Kultury.

 

Program warsztatów i zadania są tożsame z kursem stacjonarnym.

Wydarzenia