Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

Idea

 

 


To program, w ramach którego szukamy najlepszych sposobów na kreatywne wykorzystywanie nowych mediów do tworzenia cyfrowych opowieści opartych na remiksowaniu zdigitalizowanych dokumentów, dostępnych w bibliotekach i archiwach.

 

 

Instytucje kultury i organizacje pozarządowe publikują w internecie miliony zdigitalizowanych książek, zdjęć, dokumentów. Ich ponowne kreatywne wykorzystanie do prezentowania historii stanowi dla wyzwanie. 

 

W ramach projektu zostały zrealizowane dwie edycje:

 • "Remiks dokumentalny" (2014);
 • "RemiksLab - kadry kultury" (2015).
   

W ramach programu zrealizowaliśmy:

 • warsztaty remiksu dla licealistów i studentów;
 • szkolenie dla nauczycieli;
 • spotkania z dokumentalistami i specjalistami z zakresu nowych mediów;
 • platforma e-learningowa i kurs internetowy;
 • "RemiksLaby";
 • publikacje multimedialna "Nowe narracje, a miasto. Remiksowanie miasta" i "RemiksLab. Przewodnik dla edukatorów".
   

Program realizuje Laboratorium Nowe Media Osrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" . 

 

WSPÓŁPRACA

W ramach projektu współpracujemy z:


II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie

Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie

Wydziału Politologii UMCS w Lublinie

Bychawskie Centrum Kultury

Lublin GameDev

 

 

PATRONI 

           

           

      


PATRONI MEDIALNI

           

 

 


Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.