Przewodniki Lublin 2.0

WIRTUALNE MAKIETY 3D I INNE APLIKACJE

Multimedialne przewodniki po LublinieZwiedź Lublin z telefonem komórkowym
Mapa dźwiękowa LublinaWidoki Lublina
Dzielnice i ulice LublinaMiasteczka Lubelszczyzny

Wirtualne makiety i aplikacje internetowe powstały ramach projektu "Lublin 2.0 - Interaktywna rekonstrukcja dziejów miasta". Makiety Lublina obrazują rozwój terytorialny i architekturę miasta. Projekt jest realizowany w ramach szerszego programu Ośrodka “Brama Grodzka - Teatr NN”, związanego z przygotowaniami do obchodów 700. rocznicy lokacji Lublina na prawie magdeburskim.

W 2010 roku Ośrodek zbudował wirtualną makietę fragmentu Lublina z okresu 20-lecia międzywojennego. Doświadczenie zdobyte podczas jej realizacji zostało wykorzystane podczas kolejnego etapu polegającego na stworzeniu czterech wirtualnych makiet Lublina pozwalających zwizualizować miasto w różnych fazach jego rozwoju: w latach 60-te XIV w., u schyłku XVI w., w połowie XVIII w. oraz w latach 30-tych XX w. Do każdej z makiet zostały przygotowane wizualizacje pojedynczych obiektów 3d oraz wizualizacje wytwórów kultury materialnej pochodzące z wykopalisk archeologicznych.
>>> czytaj pełny opis projektu "Lublin 2.0"

Projekt "Lublin 2.0" to także przewodniki po Lublinie wykorzystujące poszerzoną rzeczywistość >>> kliknij i sprawdź. Zapraszamy również do zwiedzania wystaw Ośrodka.

Projekt Lublin 2.0 nie byłby możliwy bez współpracy z wieloma osobami i instytucjami, do których kierujemy serdeczne podziękowania.  Równocześnie zapraszamy do zgłaszania uwag i współpracy w ramach projektu. Kontakt: teatrnn@tnn.lublin.pl
 

POLECAMY TEŻ

Rynek Starego Miasta
Lublin w dokumencie