Warsztaty tematyczne

„Gry edukacyjne związane z lubelskimi legendami”

Zajęcia edukacyjne, które chcielibyśmy Państwu zaproponować to atrakcyjna, nowoczesna forma poznawania kultury i tradycji Lublina. Gra wielkoformatowa „Zaczarowany Lublin” powstała w oparciu o najciekawsze legendy naszego miasta, ujęte w nieskomplikowanej i przystępnej mechanice. Połączenie zabawy z nauką zainteresuje młodzież dziedzictwem kulturowym ich miasta. Prezentacja gry edukacyjnej wzbogacona zostanie prelekcją na temat najważniejszych lubelskich legend.
Czas trwania: ok 45/90 min. (1/2 godziny lekcyjne w zależności od tego czy będzie prowadzona prelekcja)
Wymagania techniczne: przestrzeń potrzebna do rozłożenia gry wielkoformatowej – ok. 7x6 m.

 

„Powstanie Lublina – lokacja”

Średniowieczne miasto to, wbrew obiegowym opiniom, bardzo skomplikowana struktura. Składają się na nią ludzie, budowle jak i przestrzeń opięta murami obronnymi. Miasto tworzyły domy o wysokich dachach, wąskie uliczki, zaułki ale też kościoły. Mury nie tylko chroniły mieszkańców przed najazdem ale i porządkowały przestrzeń łącząc wszystkie elementy w jedną całość.
Spróbujemy opowiedzieć, czym była ta skomplikowana struktura, kim byli ci, którzy owe miasto zamieszkiwali - nie tylko patrycjusze i wyższy kler, ale także rzemieślnicy, kupcy i stojące na dole drabiny społecznej pospólstwo.
Czas trwania: 45/90 min (1/2 godz. lekcyjne – wykład/wykład i działania plastyczne)
Wymagania techniczne: sala lekcyjna, rzutnik

 

„Czy rozpoznasz?  -  style w architekturze”

Warsztaty „Czy rozpoznasz?  -  style w architekturze” przeznaczone są dla uczniów szkoły podstawowej. Realizowane są w dwóch blokach dla młodszych i starszych klas.
Zajęcia skierowane do uczniów klas I - III obejmują zagadnienia dwóch stylów architektonicznych romanizmu i gotyku. Odbywają się w czasie jednej godziny lekcyjnej.
Dla grupy z klas IV - VI temat zostaje rozszerzony o dwa następne style: renesansu i baroku. Realizowane w czasie dwóch godzin lekcyjnych.
W czasie zajęć uczniowie poznają podstawowe zagadnienia z zakresu architektury romanizmu, gotyku, renesansu i baroku. Uczą się odróżniać poszczególne style. A przede wszystkim dostrzegają to, jak zróżnicowane jest ich otoczenie. Poznają pojęcia zabytku, muzeum, architektury i inne za zakresu historii sztuki.
Czas trwania: 45/90 min. (w zależności od wieku odbiorców)
Wymagania techniczne: sala lekcyjna, rzutnik