OPOWIADANIA

Grupa młodzieży wybrana w wyniku wcześniej przeprowadzonych castingach wzięła udział w cyklu warsztatów ze sztuki opowiadania. Przygotowane opowieści na temat legend lubelskich zostaną zaprezentowane młodszym uczestnikom projektu "Zaczarowany Lublin" 19 czerwca 2015 roku na Rynku Starego Miasta.

Inną formą budowania narracji o mieście, czerpiącą inspiracje z legend lubelskich, jest folder "Miasto Podziemne. Dziennik z podróży do wnętrza ziemi czyli Najciekawsza Opowieść z Zaczarowanego Lublina" współtworzony przez dzieci w wyniku kompilacji najciekawszych wpisów do specjalnie przygotowanego w tym celu notatnika.