Inscenizacje

Z budynkiem  Trybunału Koronnego, w którego piwnicach rozpoczyna się Lubelska Trasa Podziemna związana jest najsłynniejsza lubelska legenda – Legenda o Czarciej Łapie. Jej akcja rozgrywa się w jednej z sal trybunalskich.
Jest to historia o krzywdzącym wyroku wydanym przez deputatów trybunalskich i diabelskiej interwencji w niesprawiedliwość ludzką. Tę i inne  opowieści przedstawia co poniedziałek wędrujący podziemiami lubelski szczurołap.