KSIĄŻKI

Publikacja pt.: „Anioły i Diabły - Zaczarowana Lubelszczyzna. Materiały edukacyjne do gier i zabaw opartych na tradycjach ludowych regionu” jest efektem warsztatów z dziećmi i młodzieżą oraz badań terenowych prowadzonych na całej Lubelszczyźnie.

 
Zachęcamy do lektury!
 
 
 
 
 

Publication called "Angels and Devils – Enchanted Lublin Province. Educational materials for games and plays based on the folk tradition of the region" is the result of the workshops with children and youth, and of the field research undertaken throughout the whole of Lublin province.