WARSZTATY


Elementem szóstej edycji działań pn. "Zaczarowany Lublin" tak jak w poprzednich latach są warsztaty edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży z lubelskich szkół. W tym roku odbyły się dwa moduły zajęć.

Pierwszy moduł warsztatów ukierunkowany był na przygotowanie dzieci do wzięcia udziału w konkursach podczas finału projektu na Rynku Starego Miasta.

Drugą grupą zajęć był cykl warsztatów opowiadania historii skierowany do młodzieży, które są zainteresowane rozwijaniem kultury żywego słowa. Przygotowane podczas spotkań narracje zostaną opowiedziane młodszym uczestnikom projektu.w czasie drugiego dnia działań finałowych Zaczarowanego Lublina