Inne

W Trasie Podziemnej  bedącej  połaczeniem dawnych piwnic spotkać można, poza makietami, symboliczne nawiazanie do funkcji tych pomieszczeń w postaci starych drewnianych beczek i innych zasobników, które służyły do przechowania żywnosci.
Podczas zwiedzania  obejrzymy też fragmenty detalu architektonicznego pochodzącego z kamienic staromiejskich.