OPIS PROJEKTU

W dniach 18.06.-19.06.2015 r. w Lubelskiej Trasie Podziemnej i na Rynku Starego Miasta odbędzie się szósta edycja wydarzenia "Zaczarowany Lublin".
Celem projektu  jest popularyzacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu: legend lubelskich i podań ludowych Lubelszczyzny poprzez różnorodne narracje połączona z wprowadzeniem do regionalnej edukacji historycznej na temat lokacji miasta Lublina w ramach przygotowań do obchodów 700-lecia Miasta.