ZACZAROWANY LUBLIN

„Zaczarowany Lublin” jest to projekt cykliczny o charakterze edukacyjno-artystycznym (którego głównym adresatem są dzieci i młodzież), realizowany od 2010 roku przez Lubelską Trasę Podziemną – i nawiązujący do jej niezwykłego położenia.

Lubelska Trasa Podziemna łączy bowiem dwa miejsca związane z legendami: budynek dawnego Trybunału Koronnego, w którym odbył się słynny sąd diabelski, (o którym opowiada „Legenda o Czarciej Łapie”), z placem Po Farze, na którym księciu Leszkowi Czarnemu przyśnił się Archanioł Michał. Niektórzy powiadają też, że zza ścian krętych i mrocznych podziemnych korytarzy dobiegają czasem dziwne odgłosy, być może wydaje je tajemniczy i opiekuńczy lubelski  Żmij...

Ideą każdej edycji Zaczarowanego Lublina jest to, aby autorami bądź współtwórcami nowych atrakcyjnych narracji na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny, jakim są legendy czy podania, były same dzieci i młodzież.

W takim sposobie tworzenia opowieści o Lublinie pokładamy nadzieję na odmienienie miasta, jego zaczarowanie – dzięki budzeniu podmiotowej świadomości miejsca.