Makiety

Przejście podziemiami jest podróżą w czasie, podczas której poznajemy historię rozwoju miasta. Dynamikę tego rozwoju ilustrują makiety, umieszczone w piwnicach dawnego Trybunału Koronnego i podziemnych salach. Kluczem, według którego dokonano doboru makiet, był rozwój fortyfikacji Lublina.  Wędrówkę rozpoczynamy przy makiecie obrazującej okres przedlokacyjny  (VIII – X w.), dwie kolejne makiety umieszczone w piwnicach Trybunału ukazują: średniowieczne miasto otoczone murami obronnymi (2 poł. XIV w) oraz Lublin jagielloński (XVI w.) chroniony linią fortyfikacji drewniano ziemnych. Miasto  siedemnastowieczne ograniczone kolejnymi liniami obronnymi, odpowiednio z 1620 i 1670 roku odnajdziemymakiecie znajdujacej się w dalszej części trasy. Makiety nie mają charakteru naukowego – pomagają natomiast zrozumieć logikę rozwoju przestrzeni Lublina.
W Trasie Podziemnej można także zobaczyć  trzy przestrzenne panoramy Lublina  wykonane na podstawie przekazów ikonograficznych: Lublin z początku XVI w. (na podstawie fresku w kamienicy Lubomelskich), Lublin z początku XVII w. (na podstawie miedziorytu Abrahama Hogenberga) oraz panoramę miasta osiemnastowiecznego opartą na obrazie znajdującym się w kościele ojców dominikanów, przedstawiającym Wielki Pożar Miasta z 1719 roku. Jest to ruchoma makieta z efektami świetlnymi i dźwiękowymi, w sugestywny sposób przybliżająca widzom życie XVIII-wiecznego Lublina i odtwarzająca historię pożaru.