Edukacja

 

Ważne miejsce w funkcjonowaniu Lubelskiej Trasy Podziemnej zajmują liczne działania edukacyjne mające na celu, w atrakcyjny sposób, zapoznać najmłodszych mieszkańców Lublina z historią i kulturą ich Małej Ojczyzny. Dzięki zaangażowaniu podziemnych przewodników, odrobinie wyobraźni i pomocom naukowym jakimi są dioramy przedstawiające poszczególne etapy rozwoju miasta każdy zwiedzający może w przystępny sposób zauważyć zmiany jakim nasze miasto podlegało na przestrzeni wieków. Jednakże działania edukacyjne nie ograniczają się jedynie do oprowadzania po trasie podziemnej. W ich skład wchodzą również warsztaty edukacyjne i przygotowane specjalnie dla najmłodszych gry terenowe odbywające się w przestrzeni Starego Miasta.