Misterium dzwonu

Misterium Dzwonu jest wydarzeniem, które odbywa się co roku 29 września - w dniu dedykowanym Michałowi Archaniołowi, historycznemu patronowi miasta Lublina, a także dawnej lubelskiej Fary. Fara już dziś nie istnieje - została rozebrana w połowie XIX stulecia. Pozostał po niej pusty plac i rozproszone "pamiątki". Jedną z nich jest prawdopodobnie dzwon św. Michała przygarnięty przez mury Wieży Trynitarskiej. Dzwon ten, z powodu braku serca, trwał uśpiony aż do 29 września 2001 roku, kiedy - na Placu po Farze i w Wieży Trynitarskiej - odbyło się pierwsze Misterium Dzwonu. Wtedy dzwon otrzymał nowe, specjalnie na tę okazję odlane serce i zabrzmiał po raz pierwszy po wielu latach.

 

Kolejne Misteria Dzwonu są nawiązaniem i kontynuacją wydarzenia z 2001 roku. Ich niezmiennym elementem jest bicie w dzwon św. Michała. 29 września w samo południe, mieszkańcy Lublina są zaproszeni do przyjścia na Wieżę Trynitarską, by własnoręcznie poruszyć dzwon. Jego dźwięk unoszący się nad miastem ma przypominać o Michale Archaniele - dawnym patronie Lublina - i o kościele jemu poświęconym.

 

Misterium Dzwonu jest obchodzone wspólnie z Muzeum Archidiecezjalnym, które ma swoją siedzibę w Wieży Trynitarskiej i na co dzień opiekuje się dzwonem św. Michała.


 
MISTERIUM DZWONU AD 2009

 

 Maria Kowlaczyk.W święto Michała Archanioła (dzień był pochmurny, wietrzny i deszczowy) w samo południe po raz dziewiąty mieszkańcy Lublina zostali zaproszeni, by wejść na Wieżę Trynitarską i własnoręcznie uderzyć w dzwon, którego dźwięk zabrzmiał nad miastem jak za dawnych czasów.
W tym roku Misterium Dzwonu towarzyszyła gra miejska, do której zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców miasta. Odbyła się ona w przestrzeni Starego Miasta 29 września po południu (16:30 – 19:00). Celem gry było w nietypowej, wymagającej zaangażowania formie, propagować wiedzę o związkach Michała Archanioła z Lublinem. Scenariusz został przygotowany w oparciu o legendy związane z miastem oraz ugruntowane kulturowo motywy i archetypy.
Zadaniem Uczestników było wezwanie Michała Archanioła, aby ocalił, zagrożone przez złe moce, młode serce dzwonu. Aby tego dokonać,  Uczestnicy musieli najpierw odnaleźć na Starym Mieście charakterystycznie przebrane osoby, które miały dla nich różne zadania. Wykonując je, Uczestnicy zbierali fragmenty modlitwy do Michała Archanioła. Jej wspólne odczytanie na Placu po Farze na zakończenie gry sprowadziło Archanioła (ubranego w lnianą marynarkę i czerwone buty), który z mieczem w dłoni stanął w obronie dzwonu, dzięki czemu za rok Misterium Dzwonu będzie mogło odbyć się zgodnie z tradycją.
Zakończenie gry miejskiej na Placu po Farze było częścią "Fary Aniołów"- spotkania będącego klamrą wszystkich wydarzeń wpisanych w Misterium Dzwonu AD 2009. Osoby, które przyszły o godz. 19:00 na Plac po Farze, mogły (stojąc w strugach deszczu) posłuchać legendy o powstaniu kościoła farnego (odegranej w tle przez bohaterów legendy: księcia Leszka Czarnego i Michała Archanioła). Chcieliśmy, by każdy przybył z własnymi aniołem (figurką, witrażykiem, maskotką etc.), aby w "imieniny" patrona Fary plac po niej zaludnił się aniołami, czyli rozanielił... Na koniec "Fary Aniołów" każdy Uczestnik dostał unikatową, ręcznie powielaną kartkę - pamiątkę po Misterium Dzwonu AD 2009 oraz "imieninowe" czekoladki "od Michała Archanioła".
 
 
PROGRAM:
 
12:00 – uderzenie w dzwon św. Michała.
Miejsce: Wieża Trynitarska.
 
16:30 – Początek gry miejskiej. Wprowadzenie do gry.
Miejsce: Plac po Farze.
 
19:00 – „Fara” Aniołów”. Zakończenie gry miejskiej. Legenda o powstaniu kościoła św. Michała.  Przyjdź z własnym aniołem!
Miejsce: Plac po Farze.
 
 
NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY.
Misterium odbyło sie w ramach projektu współfinansowanego przez miasto Lublin.