OPOWIADANIA

Grupa młodzieży wybrana w wyniku wcześniej przeprowadzonych castingach wzięła udział w cyklu warsztatów ze sztuki opowiadania. Przygotowane opowieści na temat legend lubelskich zostaną zaprezentowane młodszym uczestnikom projektu "Zaczarowany Lublin" 19 czerwca 2015 roku na Rynku Starego Miasta.

Inną formą budowania narracji o mieście, czerpiącą inspiracje z legend lubelskich, jest folder "Miasto Podziemne. Dziennik z podróży do wnętrza ziemi czyli Najciekawsza Opowieść z Zaczarowanego Lublina" współtworzony przez dzieci w wyniku kompilacji najciekawszych wpisów do specjalnie przygotowanego w tym celu notatnika.

KONTAKT

Monika Krzykała

koordynator projektu

 

e-mail: monika.krzykala@gmail.com

KSIĄŻKI

Publikacja pt.: „Anioły i Diabły - Zaczarowana Lubelszczyzna. Materiały edukacyjne do gier i zabaw opartych na tradycjach ludowych regionu” jest efektem warsztatów z dziećmi i młodzieżą oraz badań terenowych prowadzonych na całej Lubelszczyźnie.

 
Zachęcamy do lektury!
 
 
 
 
 

Publication called "Angels and Devils – Enchanted Lublin Province. Educational materials for games and plays based on the folk tradition of the region" is the result of the workshops with children and youth, and of the field research undertaken throughout the whole of Lublin province.

 

LEGENDY

Bardzo ważnym elementem niematerialnego dziedzictwa kulturowego są legendy i mity. Opowieści te, przekazywane ustnie, stały się z czasem czymś w rodzaju nici nierozerwalnie łączącej całe pokolenia. Sięgając do nich możemy porównać nasz współczesny światopogląd z tradycyjnym spojrzeniem naszych przodków na problemy moralności, zjawisk przyrody, śmierci a nawet istot nadprzyrodzonych takich jak anioły czy demony.
 
Niejednokrotnie, w prostych z pozoru i często niezwykle barwnych opowieściach, możemy również odnaleźć echa ważnych dla danego regionu wydarzeń historycznych, jak na przykład wspomnienie, związane z legendą „O śnie Leszka Czarnego”, najazdu pogańskich plemion na Lublin.

Poniżej przykłady twórczych interpretacji legend Lublina i Lubelszczyzny wykonane przez dzieci i młodzież w ramach cyklu "Animacje Legend Lubelskich" (2012, 2013) oraz konkursu przeprowadzonego w 2011 roku.

 

Piosenka o Lubelskim Żmiju (klip)

 

   Miasto Podziemne

 

Legenda o śnie Leszka Czarnego

 
Legenda o Czarciej Łapie (Legenda o sądzie diabelskim)
 
Legenda o lubelskim Żmiju
 
Legenda o Aniele Zapomnienia

 

Od ryby

Legenda "Od Ryby"

 

Legenda o kamieniu nieszczęścia

Legenda "Od Ryby"

 

Kościelec

Legenda "Od Ryby"

 

Legenda "Tajemniczy skarb"

Twoja przeglądarka nie obsługuje wtyczki do przeglądania plików multimedialnych

Legenda o Czarciej Łapie

Twoja przeglądarka nie obsługuje wtyczki do przeglądania plików multimedialnych

Pechowy kamień

Twoja przeglądarka nie obsługuje wtyczki do przeglądania plików multimedialnychZapraszamy do obejrzenia Animacji Legend Lubelskich!

WARSZTATY ANIMACJI

Cykl „Animacje Legend Lubelskich” rozpoczęliśmy w 2012 roku najważniejszymi dla Lublina opowieściami: "Legendą o Czarciej Łapie" i "Legendą o śnie Leszka Czarnego". Jednak już rok wcześniej w ramach konkursu dla dzieci i młodzieży powstały pierwsze filmiki związane z legendami.
Staramy się w ciekawy, nowatorski sposób przedstawiać historie znane, symboliczne dla Lublina oraz przybliżać te mniej popularne lub nieznane w ogóle. W 2013 roku wraz z artystami i uczniami lubelskich szkół zajęliśmy się dwoma mało znanymi lubelskimi podaniami:
"Legendą o lubelskim Żmiju" i "Legendą o Aniele Zapomnienia".
W tym roku dzieci i młodzież przygotują animację pt. "Miasto Podziemne". Prace będą odbywać się pod opieką artystów z dziedziny animacji, realizacji dźwięku i plastyki: Joanny Polak, Kasi Niedźwiadek,  Kai i Janusza Prusinowskich oraz Alicji Magiery - koordynatorki cyklu "Animacje Legend Lubelskich".
Wspólny wysiłek uczniów oraz artystów polega na odkrywaniu nowych sensów starych opowieści, odczytywaniu tożsamości miasta poprzez zapomniane podania i legendy – kreśleniu zapomnianych obrazów wielokulturowego Lublina i odsłanianiu kolejnych warstw w bogatej i barwnej historii naszego miasta.

 

Klip do Piosenki o Lubelskim Żmiju został zrealizowany przez Joannę Polak (reżyseria, zdjęcia,montaż) w oparciu o scenografię do animacji „Miasto Podziemne” i ścieżkę dźwiękową tej produkcji, którą stworzyli Kaja i Janusz Prusinowscy z dziećmi, adaptując melodię jednego z utworów Oskara Kolberga.
Animacja Miasto Podziemne, zrealizowana w 2014 roku, otrzymała wyróżnienie za piękny przekaz filmowy legendy miejskiej w II Ogólnopolskim Przeglądzie Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci OKO KALEJDOSKOPU organizowanym przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu w dn. 21-22.04.2015 r.

Animacja była również prezentowana na 17 edycji Olympia International Film Festival for Children and Young People w Grecji (29.11.-06.12.2014 r.)
 
 

A tu można zobaczyć jak rodzą się legendy ;)

 

Miasto Podziemne (2014)

 

"O lubelskim Żmiju" i "O Aniele Zapomnienia" (2013)

 

WARSZTATY GIER

Jednym z warsztatów z cyklu spotkań były zajęcia, podczas których dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 43 w Lublinie tesztowały I poziom gry platformowej "Anioły i Diabły. Zaczarowany Lublin".

WARSZTATY


Elementem szóstej edycji działań pn. "Zaczarowany Lublin" tak jak w poprzednich latach są warsztaty edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży z lubelskich szkół. W tym roku odbyły się dwa moduły zajęć.

Pierwszy moduł warsztatów ukierunkowany był na przygotowanie dzieci do wzięcia udziału w konkursach podczas finału projektu na Rynku Starego Miasta.

Drugą grupą zajęć był cykl warsztatów opowiadania historii skierowany do młodzieży, które są zainteresowane rozwijaniem kultury żywego słowa. Przygotowane podczas spotkań narracje zostaną opowiedziane młodszym uczestnikom projektu.w czasie drugiego dnia działań finałowych Zaczarowanego Lublina

 

12+

Gra planszowa „Legendy Lubelskie” skierowana jest do osób powyżej 12 roku życia.

W trakcie rozgrywki gracze wcielą się w odkrywców usiłujących zgromadzić jak najwiecej informacji dotyczących legend Lublina. W tym celu muszą zwiedzić miejsca związane z legendami, szukać informacji w bibliotekach oraz Internecie, a także słuchać opowiesci z ust mieszkańców miasta.
 
Dodatkowo odkrywcy mogą poznać ludowe podania. Odkrywanie legend nie jest jednak zajęciem zupełnie bezpiecznym. Śmiałkowie swoją ciekawością obudzą siły Dobra i Zła, które w przeszłości już nieraz tworzyły historię Lublina ...
 
Film instruktażowy gry planszowej "Legendy Lubelskie"
 
 
Przygotowaniem gry planszowej zajęli się doktoranci z Zakładu Metodologii Historii UMCS (Adam Kwapiński i Michał Sieńko). Autorami ilustracji są Robert Sawa (karty etnograficzne) oraz Katarzyna Siwek, odpowiedzialna także za opracowanie graficzne gry.
 
W testowaniu prototypu gry brała udział młodzież oraz osoby dorosłe – podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Poniatowej – w ramach cyklu warsztatów z projektowania gier planszowych z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego regionu.
 
 

Board game "The Legends of Lublin" is aimed at people over 12 years old.

In the game players become explorers trying to gather as much information as possible on the legends of Lublin. To do so they must visit places associated with the legends, search for information in libraries and on the Internet and listen to stories from the locals.

 

In addition to this, the explorers can familiarise themselves with the folk stories. Such discovery isn't completely safe though. Through their own curiosity those daredevils will awake Good and Evil forces that have had shaped Lublin's history.

 

The board game was prepared by the PhD students from the from the Department of Methodology of History Marii Cuire-Sklodovska University (Adam Kwapinski and Michał Sienko). The illustrators are Robert Sawa (etnographical cards) and Katarzyna Siwek, who is also responsible for the graphic design of the game.

 

In testing a prototype of the game, teenagers and adults from Therapy Workshops in Poniatowa were involved. The testing was included in a series of the 'board games design' workshops that involves the cultural heritage of the region.

 

 

Subskrybuje zawartość