W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

Wieczór między wierszami w Lublinie

Akcja „Podaruj wiersz” zorganizowana w ramach wydarzenia "Wieczór między wierszami" w Lublinie. Zdjęcia z Archiwum Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN".

Wieczór między wierszami w Lublinie

Zbigniew Herbert pisał listy-wiersze do przyjaciół, do ważnych dla niego artystów, do osób, które cenił. Ten gest pisarza – gest ofiarowania komuś autografu wiersza – jest inspiracją dla tej akcji. Udział w niej polega na wybraniu wiersza dla konkretnej osoby, przepisaniu go odręcznie na przygotowanej karcie papeterii, a następnie podarowaniu tego przepisanego wiersza wybranej osobie.

W dniu 11 sierpnia 2019 roku w Lublinie uczestnicy akcji „Podaruj wiersz” przepisywali wiersze Zbigniewa Herberta dla Fundacji „Projekt Starsi" z Warszawy oraz dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Kalina" w Lublinie.

 

Akcja była połączona ze spotkaniem zatytułowanym „Wieczór między wierszami” oraz ekspozycją w przestrzeni miasta wystawy „Nagła wyspa. Herbert 2019”.

Więcej o wydarzeniach na stronie:  https://teatrnn.pl/antropologia/herbert-2019/