W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

podsumowanie akcji „Podaruj wiersz” w 2019 roku

 

Zbigniew Herbert pisał listy-wiersze do przyjaciół, do ważnych dla niego artystów, do osób, które cenił (niektóre z tych listów znalazły się następnie w książkach poety i należą do najprzenikliwszych i najmocniej poruszających jego utworów). Ten gest pisarza – gest ofiarowania komuś autografu wiersza – stał się inspiracją dla naszej akcji.

Udział w akcji polegał na wybraniu wiersza dla konkretnej osoby, przepisaniu go odręcznie na przygotowanej przez nas karcie papeterii i podarowaniu tego przepisanego wiersza wybranej osobie.

Wydrukowane karty papeterii można było bezpłatnie otrzymać we współpracujących z nami bibliotekach na terenie całej Polski. Kartę papeterii można było też pobrać z sieci i samodzielnie wydrukować.

Przygotowaliśmy również smartfonową aplikację „Podaruj wiersz”. Za jej pośrednictwem można było odnaleźć biblioteki, w których dostępne były karty papeterii. Aplikacja zawierała też cyfrową wersję karty, którą można było pobrać, przesłać lub wydrukować. Umożliwiała także dostęp do zestawienia instytucji opieki i pomocy społecznej, których podopieczni otrzymali już przepisane specjalnie dla nich wiersze.

W akcji „Podaruj wiersz” w 2019 roku wzięły udział: 253 biblioteki publiczne i pedagogiczne; 120 szkół i bibliotek szkolnych; 66 innych instytucji (wśród nich instytucje opieki i pomocy społecznej oraz placówki edukacyjne i kulturalne).

Partnerem akcji była Biblioteka Narodowa w Warszawie, a patronat medialny nad przedsięwzięciem objęły Polskie Radio oraz Ogólnopolski Portal Bibliotekarski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Akcja została przeprowadzona we współpracy z Ośrodkiem Brama Grodzka – Teatr NN.

zespół realizujący akcję

/ koncepcja i logistyka: Paweł Próchniak
/ koordynacja: Magdalena Bliźniuk, Monika Czapka, Maria Dzieduszycka
/ współpraca: Stanisław Grocholski (aplikacja na smartfony), Anna Zagórska (Facebook), Renata Zając (poligrafia)
/ strona internetowa: Łukasz Kowalski, Konrad Nowicki, Joanna Zętar