W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

krok po kroku

 

przepisz, podaruj

Odręcznie przepisz wybrany przez siebie wiersz i podaruj go komuś, o kim myślisz, że może to być dla niego ważne. Niech to będzie prosty, ludzki gest – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

komu?

Osobę, której możesz podarować przepisany specjalnie dla niej wiersz, na pewno znajdziesz w swoim najbliższym otoczeniu (w rodzinie, wśród przyjaciół, sąsiadów, bliższych i dalszych znajomych), ale warto poszukać też tam, gdzie słowo wiersza, słowo niosące sens i nadzieję, dające oparcie, może być szczególnie potrzebne – w domach pomocy społecznej, domach seniora, domach dziecka, świetlicach środowiskowych, noclegowniach dla bezdomnych etc.

jak?

Wystarczą cztery kroki:

1. zdecyduj, komu podarujesz wiersz;

2. sięgnij po książkę z poezją i wybierz wiersz – pamiętając, że wybierasz go dla konkretnej osoby (weź więc pod uwagę, co ta osoba przeżyła, w jakiej jest sytuacji, co może być dla niej ważne);

3. odręcznie przepisz wybrany wiersz – możesz też dodać coś od siebie: dedykację, komentarz, datę, podpis;

4. podaruj przepisany wiersz osobie, dla której został wybrany – pamiętaj jednak, że nie każdy może samodzielnie odczytać odręcznie napisany tekst, komuś takiemu wiersz warto głośno przeczytać (dotyczy to zwłaszcza osób starszych i małych dzieci).

Możesz też podarować przepisany wiersz drogą elektroniczną – w formie „cyfrowego dyptyku”:

1. sfotografuj kartę z odręcznie przepisanym wierszem;

2. zrób nagranie audio, na którym czytasz przepisany wiersz;

3. oba pliki prześlij wybranej przez Ciebie osobie – tu też możesz dołączyć komentarz lub dedykację.

papeteria

Przygotowaliśmy specjalną papeterię, na której można odręcznie prze­pisać wybrany wiersz. Kartę papeterii „Podaruj wiersz” otrzymasz w instytucji biorącej udział w akcji (są to przede wszystkim biblioteki), możesz też kartę pobrać z sieci i samodzielnie wydrukować.

Plik z kartą dostępny jest na naszej stronie internetowej: fundacjaherberta.com i na naszym fanpage’u: @Herbert.Pan.Cogito (na Facebooku).

podaruj, udostępnij

Napisz do nas, jeśli chcesz się podzielić zdjęciem lub krótkim nagraniem wideo pokazującym to, co wydarza się za sprawą podarowania komuś odręcznie przepisanego wiersza.