W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

Dobra

Akcja „Podaruj wiersz” w bibliotece szkolnej w Szkole Podstawowej im. L. Węgrzynowicza w Dobrej. Zdjęcia nadesłane przez instytucje biorące udział w akcji.

Dobra

5 listopada 2019 roku grupa uczniów kl. 5a z naszej szkoły odwiedziła Dzienny Dom "SENIOR - WIGOR" w Dobrej. Dzieci przeczytały przepisane i ozdobione przez siebie wiersze Z. Herberta oraz krótko zapoznały seniorów z akcją. Natomiast 21 listopada kolejna grupa - tym razem z Klubu literackiego działającego przy bibliotece szkolnej zaniosła wiersze  wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dobrej, którymi zresztą spotykają się co 2 tygodnie w ramach wolontariatu. Zdjęcia tego nie oddają, ale radości było wiele. "Moje" dzieci z ogromnym zaangażowaniem włączyły się w akcję, seniorzy i wychowankowie otrzymali cenny dar - dar serca dzieci.

Halina Marek