W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

Cieszanów

Akcja „Podaruj wiersz” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cieszanowie. Zdjęcia nadesłane przez instytucje biorące udział w akcji.

Cieszanów

„Podaruj wiersz” seniorowi

Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie wzięła udział w ogólnopolskiej akcji społecznej „PODARUJ WIERSZ” zainicjowanej przez Fundację im. Zbigniewa Herberta.

Uczestnicy akcji (klasa VI SP w Cieszanowie) najpierw wzięli udział w warsztacie wprowadzającym do poezji, który przeprowadziła dyrektor biblioteki Urszula Kopeć-Zaborniak. Poetka ma na swoim koncie wydany tomik wierszy „Data ważności”, jest także laureatką wielu ogólnopolskich konkursów. Opowiedziała młodzieży o swojej twórczości, a następnie zaproponowała aktywność umysłową. Uczestnicy mieli za zadanie stworzyć wiersz składający się z 3 wersów i zawierający określona liczbę sylab. Bazowali na twórczości Noblistki Olgi Tokarczuk, która poetką nie jest, ale wykorzystując jej utwory można tworzyć inne rodzaje literackie. Punktem zaczepienia była książka „Anna In w grobowcach świata”. Młodzież wykazała się dużą kreatywnością i wyobraźnią. Nawet nie wiedzieli, że sami stworzyli haiku, czyli japońską formę poetycką, która składa się z 17 sylab podzielonych na trzy części znaczeniowe po 5, 7 i 5 sylab.

Kolejnym punktem zajęć była realizacja założeń akcji „Podaruj wiersz”, czyli:

1.      Wybranie wiersza dla konkretnej osoby z dowolnego tomiku poezji,

2.      Odręczne przepisanie wiersza na przygotowanej papeterii z dołączeniem dedykacji,

3.      Podarowanie wiersza wybranej osobie.

Każdy uczeń wybrał jeden lub dwa wiersze z zaproponowanych tomików poezji. Znalazły się wśród nich utwory Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta, Leopolda Staffa, Agnieszki Osieckiej czy ks. Jana Twardowskiego.

Przy doborze wiersza uczniowie brali pod uwagę to, aby był zrozumiały i przeznaczony dla konkretnej osoby. Odbiorcami wierszy byli seniorzy- uczestnicy Domu Dziennego Pobytu w Cieszanowie. Byli niezwykle wzruszeni gdy każdy z nich otrzymał odręcznie napisany wiersz.

To piękna akcja, która ma na celu nie tylko poznanie poezji, ale także myślenie o drugim człowieku. Pokazanie życzliwości właśnie w takiej formie ma dodatkową wartość sentymentalną. „To prosty, ludzki gest- jak wyciągniecie do kogoś ręki, jak podanie dłoni”.

 

Małgorzata Mizyn