The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Place page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Lublin, ul. Lipowa 7, obóz pracy (jeniecki)

Najdłużej funkcjonujący obóz pracy na Lubelszczyźnie, w którym początkowo zatrudniono pracowników cywilnych, a później żołnierzy Wojska Polskiego pochodzenia żydowskiego. W trakcie akcji „Reinhardt” więźniowie pracowali przy rozładunku i sortowaniu mienia przywożonego z obozów zagłady. 

Obecnie na terenie byłego obozu usytuowane jest centrum handlowe Plaza. Na budynku znajduje się tablica upamiętniająca więźniów obozu.

Events (331)

Zawieszenie obowiązku pracy

Read more 1940-03-24 - 1940-03-25

Related articles

Related persons

Sources