Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Teatr NN

Zdjęcie z historią [2]: Krakowskie Przedmieście

 Marcin Fedorowicz

Zdjęcie z historią [2]: Krakowskie Przedmieście
Fotografia pochodzi ze zbiorów prywatnych. Została udostępniona Ośrodkowi „Brama Grodzka – Teatr NN” dzięki uprzejmości kolekcjonera.

Krakowskie Przedmieście wkrótce po wkroczeniu wojsk niemieckich i austro-węgierskich. Na jezdni leży przewrócony słup telegraficzny, obok którego stoi austriacki żołnierz. Po prawej budynek poczty, podpalony przez wycofujących się Rosjan. Do poczty przylegają kamienice, obecnie nieistniejące, zniszczone podczas bombardowania Lublina we wrześniu 1939 roku (w jednej z nich, w zakładzie fryzjerskim, zginął Józef Czechowicz). W głębi widać kościół Kapucynów, a za nim hotel „Wiktoria”, również zniszczony podczas II wojny światowej. Zdjęcie zostało zrobione najprawdopodobniej 31 lipca lub w pierwszych dniach sierpnia 1915 roku. Jest to jedna z nielicznych fotografii pokazujących zniszczenia wojenne w Lublinie podczas I wojny światowej. Miasto nie ucierpiało podczas walk – wycofujący się Rosjanie podpalili budynek poczty i uszkodzili słupy telegraficzne. Uszkodzenia te zostały dość szybko naprawione przez nowe władze okupacyjne (austro-węgierskie). Budynek poczty nie istnieje w kształcie widocznym na zdjęciu. Po kolejnym pożarze w latach 20. został przebudowany i nadbudowany, w wyniku czego uzyskał obecny wygląd. 

Słowa kluczowe