Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Teatr NN

Redakcja

WYDAWCABezpośredni odnośnik do tego akapitu

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

POMYSŁODAWCA, KOORDYNATOR PROJEKTUBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Tomasz Pietrasiewicz

REDAKTOR PROWADZĄCYBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Małgorzata Domagała

REDAKCJABezpośredni odnośnik do tego akapitu

Marcin Fedorowicz

Grzegorz Jędrek

Łukasz Kijek

Agnieszka Ląkocy-Sulej

Piotr Nazaruk

Maciej Pałka

Maciej Tuora

Wioletta Wejman

Joanna Zętar 

STAŁA WSPÓŁPRACABezpośredni odnośnik do tego akapitu

Tomasz Dostatni OP

Paweł Próchniak

Marcin Bielesz

OPIEKA WYDAWNICZABezpośredni odnośnik do tego akapitu

Agnieszka Wiśniewska

KOREKTABezpośredni odnośnik do tego akapitu

Teresa Markowska

OPRACOWANIE GRAFICZNE I TYPOGRAFICZNE, FOTOMONTAŻEBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Małgorzata Rybicka

SKŁAD I ŁAMANIE TEKSTÓWBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Monika Tarajko

FOTOEDYCJABezpośredni odnośnik do tego akapitu

Karol Grzywaczewski

DRUKBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Petit S. K. Lublin

DYSTRYBUCJABezpośredni odnośnik do tego akapitu

Magdalena Krasuska

PA.RA ONLINEBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Sebastian Ławicki

Anna Pietrala

Grzegorz Jędrek

KONTAKT Z REDAKCJĄBezpośredni odnośnik do tego akapitu

e-mail: [email protected]

ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin

tel.: 81 532 58 67