Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Teatr NN

Redakcja

WYDAWCA

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

POMYSŁODAWCA, KOORDYNATOR PROJEKTU

Tomasz Pietrasiewicz

REDAKTOR PROWADZĄCY

Małgorzata Domagała

REDAKCJA

Marcin Fedorowicz

Grzegorz Jędrek

Łukasz Kijek

Agnieszka Ląkocy-Sulej

Piotr Nazaruk

Maciej Pałka

Maciej Tuora

Wioletta Wejman

Joanna Zętar 

STAŁA WSPÓŁPRACA

Tomasz Dostatni OP

Paweł Próchniak

Marcin Bielesz

OPIEKA WYDAWNICZA

Agnieszka Wiśniewska

KOREKTA

Teresa Markowska

OPRACOWANIE GRAFICZNE I TYPOGRAFICZNE, FOTOMONTAŻE

Małgorzata Rybicka

SKŁAD I ŁAMANIE TEKSTÓW

Monika Tarajko

FOTOEDYCJA

Karol Grzywaczewski

DRUK

Petit S. K. Lublin

DYSTRYBUCJA

Magdalena Krasuska

PA.RA ONLINE

Sebastian Ławicki

Anna Pietrala

Grzegorz Jędrek

KONTAKT Z REDAKCJĄ

e-mail: pa.ra@tnn.lublin.pl

ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin

tel.: 81 532 58 67