Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Teatr NN

Pamięć – Miejsce – Obecność

Historia Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” rozpoczęła się w 1990 roku, kiedy to grupa osób tworząca Teatr NN rozpoczęła pracę w opuszczonej ruinie, jaką wtedy była Brama Grodzka.

Tomasz Pietrasiewicz

Pamięć – Miejsce – Obecność
Brama Grodzka (od strony dzielnicy żydowskiej), pocz. XX w., autor nieznany, szklany negatyw [ze zbiorów A. Trzcińskiego]

Od tamtego czasu Brama Grodzka i sąsiadujące z nią kamienice zostały w pełni odbudowane, a teatr zamienił się w Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Powstało tu ważne miejsce pamięci i żywy ośrodek kultury.

Obecnie ośrodek prowadzi swoją działalność w trzech miejscach: w Bramie Grodzkiej, w Trasie Podziemnej (Trybunał Koronny) i w Domu Słów (Żmigród). Wszystkie te miejsca łączy to, że opowiadają o historii miasta.

Działalność Teatru NN rozpoczęła się tuż po upadku komunizmu, w okresie wielkich zmian politycznych i społecznych zachodzących w tamtym czasie w Polsce. Ze względu na swoją siedzibę – Bramę Grodzką, prowadzącą do nieistniejącego już Miasta Żydowskiego, teatr zaczął odkrywać pamięć o tym miejscu. Stąd nazwa naszego programu „Pamięć – Miejsce – Obecność”. Podkreślamy w nim historyczne i symboliczne znaczenie Bramy Grodzkiej, będącej dawniej przejściem pomiędzy Miastem Chrześcijańskim i Miastem Żydowskim, jako miejsca spotkania łączącego różne narody, tradycje i religie. To w tej bramie jak w Arce Pamięci zaczęliśmy ocalać stare fotografie, dokumenty, wspomnienia. Te wspomnienia stanowią niezwykłe, bo mówione, archiwum najnowszej historii Lublina.

W przestrzeni wokół bramy, tu gdzie kiedyś było Miasto Żydowskie, Teatr NN zrealizował wiele działań artystycznych odkrywających pamięć o przeszłości, ale też będących opłakiwaniem ofiar Zagłady.

Od roku 2005, w 25. rocznicę powstania „Solidarności” i Lubelskiego „Lipca ᾽80”, ośrodek rozpoczął realizację programów nawiązujących do tych właśnie najnowszych wydarzeń w historii Polski. Jednym z nich jest projekt „Siła wolnego słowa”, dokumentujący podziemny ruch wydawniczy w Lublinie.

W roku 2006 ośrodek stał się gospodarzem Trasy Podziemnej, w której stworzył opowieść o rozwoju Lublina od chwili jego narodzin, a w roku 2008 przejął i uratował od zniszczenia starą drukarnię. To z tej drukarni zrodziło się w Lublinie nowe miejsce kultury – Dom Słów, a wraz z nim program poświęcony książce, jej historii, ale też literaturze i poezji. Dom Słów znajduje się w samym środku biednego i zdegradowanego śródmieścia Lublina. Dlatego powstał tu również program o charakterze społecznym. Należy podkreślić, iż ośrodek wykorzystuje w swoich programach nowoczesne technologie, dzięki czemu wiele z nich realizowanych jest w zupełnie nowej przestrzeni kultury jaką jest Internet.

Słowa kluczowe