Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Teatr NN

Lubelski Lipiec ruszył (w) Polskę

1 wagon. 12 osób. 17 miast. 30 dni. Cel: przejechać, zobaczyć, opisać Polskę dwadzieścia pięć lat po powstaniu „Solidarności”, w rocznicę Lubelskiego Lipca 1980.

Lubelski Lipiec ruszył (w) Polskę
Gdańsk, 14 sierpnia 2005 roku, Stocznia Gdańska – finał projektu „wagon.lublin.pl”.

Podróż odbyła się w lipcu 2005 roku. W ramach projektu artystyczno-edukacyjnego „wagon.lublin.pl” grupa kilkunastu osób związanych z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” wybrała się wagonem kolejowym w drogę śladami polskiego lata ‘80, śladami polskiej pamięci. 14 sierpnia wagon dojechał do Gdańska, dokładnie w rocznicę rozpoczęcia strajków w stoczni. Tam uczestnicy projektu spotkali się m. in. z Andrzejem Wajdą, Tadeuszem Mazowieckim, Bronisławem Geremkiem oraz Bogdanem Borusewiczem. Podróż śladami Lubelskiego Lipca ‘80 została powtórzona w 2010 roku.

FOTO - Od prawej stoją: Paweł Adamowicz, Bogdan Borusewicz, Bronisław Geremek, Tadeusz Mazowiecki, Piotr Choroś, Andrzej Wajda, Tomasz Pietrasiewicz, Piotr Skrzypczak, Katarzyna Szczypior, Małgorzata Rybicka, Łukasz Kowalski, Piotr Kuć, Andrzej Pruszkowski, Krzysztof Michałkiewicz. Od lewej w dolnym rzędzie: Szymon Pietrasiewicz, Anna Dąbrowska, Milena Migut, Piotr Znamierowski, Katarzyna Sternik, Ewelina Karpacz. Zdjęcie wykonała Izabela Jaruga-Nowacka.

Słowa kluczowe