Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Teatr NN

Krakowskie Przedmieście [7] - Skład główny niezwykłego skarbu

W roku 1923 powstał w Lublinie Oddział Księgarni św. Wojciecha. Pierwszą siedzibą był budynek przy Krakowskim Przedmieściu 43, w którym księgarnia mieściła się w latach 1923-1934. Aby dotrzeć do klienta, zorganizowała kolportaż na terenie województwa przy pomocy furgonów konnych, w tym dyliżansów. Prowadziła też sprzedaż hurtową.

Tomasz Pietrasiewicz

Krakowskie Przedmieście [7] - Skład główny niezwykłego skarbu

W roku 1934 księgarnia zmieniła swoją siedzibę i przeniosła się do przestronnego lokalu w hotelu „Victoria” przy Krakowskim Przedmieściu 40.

W 1939 r. wydana została w Lublinie „Antologia współczesnych poetów lubelskich”, a Księgarnia św. Wojciecha była „składem głównym” książki. „Antologia” jest jedną z najważniejszych poetyckich ksiąg Lublina. Stanowi największe osiągnięcie lubelskiej sztuki edytorskiej przed drugą wojną światową. Wydrukowano ją w Lubelskich Zakładach Graficznych Adama Szczuki przy ul. Zamojskiej 12. W tomie zaprezentowana została twórczość piętnastu poetów lubelskich, m.in. Franciszki Arnsztajnowej, Konrada Bielskiego, Józefa Czechowicza, Henryka Domińskiego, Wacława Gralewskiego, Stanisława Grędzińskiego, Kazimierza Jaworskiego, Józefa Łobodowskiego, Bronisława Michalskiego. W pracach nad „Antologią” uczestniczył oczywiście Józef Czechowicz. On jest także autorem wstępu do zbioru.

9 września 1939 r., w czasie bombardowania Lublina przez Niemców, spłonął częściowo hotel „Victoria”. Wraz ze znajdującą się w nim księgarnią, zniszczeniu uległa duża część nakładu „Antologii”. Z płonącego budynku wydobywał książki pracujący tam księgarz Franciszek Raczkowski. Po jakimś czasie zostały umieszczone w niezniszczonej części hotelu. Minęło pięć lat i 23 lipca 1944 r. księgarnia znów uległa zniszczeniu podczas bombardowania. I ponownie z gruzów i popiołów ratował „Antologię” Franciszek Raczkowski. Ocalone egzemplarze opatrzono ekslibrisem o treści: „Strzeż skarbu polskiej książki. Książka uszkodzona wydobyta z gruzów zniszczonej w działaniach wojennych Księgarni św. Wojciecha w Lublinie przy ul. Kapucyńskiej”. To jeden z najbardziej niezwykłych lubelskich ekslibrisów.

Słowa kluczowe