Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Teatr NN

Dzielnicę mieszkaniową na terenie Kalinowszczyzny formują cztery osiedla Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Motor” budowane od 1969 roku. Ich układ wynika z koncepcji urbanistycznej, której generalnym założeniem była bezkolizyjność ruchu kołowego i pieszego. Układ głównych ulic opiera się na dwóch krzyżujących się ulicach: Lwowskiej (dawniej Bieruta) oraz Andersa (dawniej Lenina), a także ciągu pieszego przebiegającego w wąwozie. Przy skrzyżowaniu głównych dróg zostało zaprojektowane centrum dzielnicy. Autorami projektu są architekci: Jerzy Androsiuk, Stanisław Fijałkowski, Janusz Makowiecki, Rita i Stanisław Nowakowscy. 

fot. Edward Hartwig [zbiory Ewy Hartwig-Fijałkowskiej / Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”]

fot. Edward Hartwig [zbiory Ewy Hartwig-Fijałkowskiej / Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”]

fot. Edward Hartwig [zbiory Ewy Hartwig-Fijałkowskiej / Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”]

fot. Edward Hartwig [zbiory Ewy Hartwig-Fijałkowskiej / Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”]

fot. Edward Hartwig [zbiory Ewy Hartwig-Fijałkowskiej / Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”]

fot. Edward Hartwig [zbiory Ewy Hartwig-Fijałkowskiej / Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”]

fot. Edward Hartwig [zbiory Ewy Hartwig-Fijałkowskiej / Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”]

fot. Edward Hartwig [zbiory Ewy Hartwig-Fijałkowskiej / Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”]

fot. Edward Hartwig [zbiory Ewy Hartwig-Fijałkowskiej / Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”]

fot. Edward Hartwig [zbiory Ewy Hartwig-Fijałkowskiej / Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”]

fot. Edward Hartwig [zbiory Ewy Hartwig-Fijałkowskiej / Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”]

Słowa kluczowe