Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Teatr NN

Krakowskie Przedmieście [9] Duch Wolności Made in Poland

4 czerwca 2009 r. na placu Litewskim stanęło 170 urn. Dokładnie tyle, ile 4 czerwca 1989 r. w Lublinie było komisji wyborczych.

Krakowskie Przedmieście [9] Duch Wolności Made in Poland
Instalacja na placu Litewskim, 4 czerwca 2009 roku, fot. Piotr Sztajdel [archiwum Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”]

Na urnach, a właściwie przypominających je pudłach, napisy: „Made in Poland”, „Uwaga, delikatne – Duch Wolności” i „Wybory 4 czerwca 1989”.
Część instalacji została potem rozesłana: do Pragi, Berlina, Budapesztu i Bukaresztu, Brukseli, Chin i na Białoruś. Otrzymały je różne instytucje, jak np. Komisja Europejska. Na każdej z tych przesyłek znalazł się napis: „Uwaga, delikatne – Duch Wolności”.

Urny na plac Litewski wróciły 4 czerwca 2014 r. Wtedy przy instalacji, z gmachu Poczty Głównej, mieszkańcom zrobiono wspólną fotografię. Tego dnia podobne urny stanęły też w ponad 25 miastach Polski.

Pomysłodawcą instalacji był Tomasz Pietrasiewicz, dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Słowa kluczowe