Z inicjatywy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” i dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego powstał projekt szlaku upamiętniającego zagładę społeczności żydowskiej Lublina.

Szlak pamięci obejmuje oznaczenie granic getta na Podzamczu oraz ostatniej drogi lubelskich Żydów prowadzącej na  Umschlagplatz - miejsca, skąd wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu ok. 28 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. Na szlaku znalazły się także inne nieupamiętnione dotąd obszary, takie jak dzielnica żydowska na Wieniawie, getto na Majdanie Tatarskim oraz miejsce śmierci dzieci i ich opiekunek z ochronki.

Z inicjatywy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” i dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego powstał projekt szlaku upamiętniającego zagładę społeczności żydowskiej Lublina.

Szlak pamięci obejmuje oznaczenie granic getta na Podzamczu oraz ostatniej drogi lubelskich Żydów prowadzącej na  Umschlagplatz - miejsca, skąd wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu ok. 28 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. Na szlaku znalazły się także inne nieupamiętnione dotąd obszary, takie jak dzielnica żydowska na Wieniawie, getto na Majdanie Tatarskim oraz miejsce śmierci dzieci i ich opiekunek z ochronki.

Teatr NN

Szkolenie dla przewodników po szlaku pamięci

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Stowarzyszenie „Studnia Pamięci” oraz Biuro Turystyczne ROOTKA zapraszają
do udziału w warsztatach dotyczących nowo powstałego Szlaku Pamięci.

Warsztaty kierowane są do przewodników miejskich, edukatorów oraz osób aktywnie działających
w obszarze dziedzictwa żydowskiego w Lublinie.

 

Program

W ramach warsztatów odbędą się wykłady poświęcone tematyce zagłady lubelskich Żydów oraz spacery edukacyjne nowo wytyczonym szlakiem. Uczestnicy wezmą udział w zajęciach praktycznych, polegających na wspólnym opracowaniu scenariusza oprowadzania po Szlaku Pamięci oraz przeprowadzą inauguracyjne spacery dla mieszkańców Lublina.

 

Terminy i formuła szkolenia

Warsztaty odbędą się w trzech etapach w trybie weekendowym.

I etap: 10 grudnia 2016 r., wprowadzenie do koncepcji upamiętnienia i oprowadzania po Szlaku Pamięci;

II etap: 24–26 lutego 2017 r., szkolenie i wspólne opracowanie scenariusza oprowadzania po Szlaku Pamięci;

III etap: 18–19 marca 2017 r., prowadzenie otwartych spacerów po nowym szlaku dla mieszkańców Lublina.

 

Miejsce: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21, Lublin.

 

 

Opinie uczestników

 

Warsztaty były bardzo ciekawe. Ich organizacja była bardzo dobra. Otrzymaliśmy przydatne materiały, co bardzo pomogło w we wdrożeniu się w tematykę warsztatów. Oba spacery były zgrane i konkretnie przedstawiały koncepcję upamiętnienia. Spacery te pomogły w utworzeniu scenariuszy oprowadzania i uważam, że były to jedyne z najlepiej zorganizowanych warsztatów, na których byłam. Bardzo fajny był termin warsztatów i sądzę, że wiele osób bardzo dużo skorzystało z tego, iż odbyły się w weekendy. Wykłady również pomogły w poszerzeniu wiedzy na temat getta w Lublinie. Atmosfera była bardzo przyjazna.

 

Ze swojej strony pragnę podziękować za zrealizowane spotkania dotyczące upamiętnienia likwidacji getta. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony merytorycznym poziomem kursu.

 

Galeria